Kroužky

Kroužky ve školním roce 2022/2023

Pravidelná činnost bude zahájena 19. 9. 2022.

Zápisné-úplata se stanovuje na celý rok a musí být uhrazena nejpozději do 30. září 2022.

Přihlášením jste se zapsali a registrovali do našich kroužků. Po potvrzení přijetí Vaší registrace si na Vašem účtu v klientském centru vytiskněte přihlášku, podepište ji (u dětí do 18 let podepíše zákonný zástupce) a originál doručte fyzicky, co nejdříve do DDM ČK, nebo vedoucímu kroužku. Vyplněnou přihlášku odevzdají i ti zájemci, kteří navštěvovali kroužek v loňském roce.

Do všech našich kroužků se přihlašuje elektronicky na webu: https://ddmck.iddm.cz/prihlaseni

Podrobné informace o přihlášení naleznete na našich stránkách www.ddmck.cz –dokumenty ke stažení – postup při registraci

 

 

Sport

Sportovní kroužky budou probíhat ve sportovní hale v Horní Plané, na atletickém oválu, nebo v prostorách školy ZŠ Horní Planá.

Pondělí    
15:00-16:00 Volejbal 6.-8. třída
vedoucí V. Tomanová 400/rok

 

Úterý    
16:30-18:00 Atletika 4.-9. třída
vedoucí L.Štěpánková  400,-/rok
14:45-15:45 Sportovní hry 1.-3. třída
vedoucí L.Štěpánková 400,-/rok

 

Středa    
15:00-16:00 Badminton 1.-3. třída
vedoucí I.Černý  400,-/rok

 

Čtvrtek    
16:15-17:15 Cvičení s pompony od 4.třídy
vedoucí L.Štěpánková 400,-/rok

15:00-16:00

 

Atletika  
vedoucí L.Štěpánková 400,-/rok

„Výtvarka, hudebka a dramatika“

Výtvarný kroužek je vhodný pro všechny malé umělce, kteří se nebojí jenom malovat a kreslit, ale také všeobecně tvořit a vyrábět.
V kytarovém kroužku se naučíme základy doprovodné kytary. Na „Dramaťáku“ si budeme hrát jako na divadle.

Pondělí    
15:00-16:30 Dramaťák malí i velcí
vedoucí J.Šabaka  400,-/rok

 

Čtvrtek    
13: 00- 14:00 Kytara od 4. třídy
vedoucí M.Smeykalová 500,-/rok
14:00– 15:00 Kytara mír.pokročilí od 4.třídy
vedoucí M.Smeykalová 500,-/rok

 

1 x měsíčně Turistický kroužek od 4. třídy
vedoucí H.Bürgerová  400,-/rok

Keramika

Keramické kroužky jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro ty, co již jeden rok chodí. Naučíme se spolu správně zpracovávat hlínu, modelovat, barvit, glazovat a spoustu jiného. Děti si za celý rok vyhotoví několik výrobků, které si odnesou domů (vypálené, glazované).

Středa
13:00-14:00 Hliněnky I. 1.-3.třída
vedoucí G.Skorunková 1000,-/rok
14:00-15.00 Zábavná keramikya I. 4.-6.třída
vedoucí G.Skorunková 1000,-/rok
15:00-16:00 Keramika starší 6.-9.třída
vedoucí G.Skorunková 1000,-/rok

 

Čtvrtek
13:00 - 14:00 Hliněnky II. 1.- 3. třída
vedoucí G.Skorunková 1000,-/rok
14:00 - 15:00 Zábavná keramika II. 4. -6.třída
vedoucí G.Skorunková 1000,-/rok

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986