Mateřská škola Horní Planá

Základní Informace

Mateřská škola Horní Planá
Zřizovatel: Město Horní Planá
IZO: 600 059 235
IČO: 60 084 731
Číslo účtu: 1800524544/0600 Moneta
Adresa: Dobrovodská 81, 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 775 867 983
E-mail: skolka@zshorniplana.cz
www: www.zshorniplana.cz
Datová schránka: ymj6u8d

Aktuality

Maškarní rej v MŠ

  Ve čtvrtek 9. 2. 2023 budeme mít dopoledne v MŠ maškarní rej. Připravíme pro děti dopoledne plné soutěží, her, tance a zábavy. Ráno oblékněte děti do karnevalového kostýmu (myslete na to, že je ve třídách teplo)

číst více

Schůzka před zápisem do základní školy

 Vážení rodiče,  ve středu 1. 2. 2023 od 16 hodin  zveme  do mateřské školky zákonné zástupce předškolních dětí na společnou schůzku před zápisem do 1. ročníku ZŠ. Našimi hosty budou  Mgr. Jiřina Smetanová – učitelka ZŠ  Mgr. Martina Lietavcová – speciální pedagog...

číst více

Čertovský den v MŠ

  V pondělí 5. 12. 2022 po svačině za námi do školky přijde Mikuláš, čert a anděl. Za krátkou básničku určitě přinese každému i něco dobrého na zub. V tento den se naše školka na chvilku promění v peklo s malými čertíky  – oblékněte ráno děti do čertovského...

číst více

Mateřská škola je součástí Základní školy Horní Planá, jejíž ředitelkou je

 Mgr. Eva Dlouhá. Zřizovatelem je město Horní Planá.  Naše škola má nyní 3 třídy s celkovou kapacitou 75 dětí.

 • Mateřská škola sídlí na okraji města Horní Planá v ulici Dobrovodská čp.81. Součástí objektu je kuchyně pro mateřskou školu, školní zahrada a zahrada zaměřena na environmentální výchovu.
 • Provoz mateřské školy je od 6:30 hodin do 16:30 hodin.

 

Provozní hodiny jednotlivých tříd:

 1. třída Broučci

otevírací třída: Po – Pá  6:30  – 16:00

 1. třída Žabičky
  Po – Pá   7:00 – 15:00
 2. třída Motýlci
  zavírací třída Po – Pá 7:00 – 16:30

Děti ze všech tříd se mohou scházet v otevírací třídě Broučci, odkud si je paní učitelky odvedou před zahájením provozu do jednotlivých tříd. Před ukončením provozu jednotlivých tříd Broučků a Žabiček, budou zbylé děti převedeny do zavírací třídy Motýlků, kde bude provoz do 16:30 hod.

 • Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracováván na základě požadavků stanovených v RVP pro PV.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí. Zaměřujeme se na zdravý životní styl, environmentální výchovu, návrat k lidovým tradicím a to vše ve spolupráci s rodiči a se ZŠ Horní Planá.

 Zápis do mateřské školy

 Děti jsou přijímány k docházce zpravidla 1x ročně v září, při volné kapacitě pak i v průběhu roku.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2023- 2024 se uskuteční

 1. 5. – 3. 5. 2023 od 15 hodin v Mateřské škole Horní Planá. Bližší informace naleznete před zápisem na stránkách školy v aktualitách.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Omluvení docházky dítěte, pro  které je předškolní docházka povinná, je nutné v době od 6:30 do 7:30 osobně nebo telefonicky (tel. 775 867 983) učitelce MŠ nahlásit jeho nepřítomnost. Obědy nutno odhlásit zvlášť u vedoucí školní jídelny pro MŠ.

Odhlašování stravy pro ostatní děti taktéž pouze u vedoucí školní jídelny na telefonu 775 867 981.

 Pedagogičtí zaměstnanci :

Zástupkyně ředitelky – Zdeňka Pešlová

Učitelky

Učitelky

Veronika Ulrichová
Helena Jeřábková
Radka Preňková
Mražíková Nikola
Brůhová Tereza

Asistentka pedagoga

Jana Novotná

provozní zaměstnanci:

Hana Blechová – školnice a pradlena

Vedoucí školního stravování

Klára Pešková

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986