Mateřská škola Horní Planá

Základní Informace

Mateřská škola Horní Planá
Zřizovatel: Město Horní Planá
IZO: 600 059 235
IČO: 60 084 731
Číslo účtu: 1800524544/0600 Moneta
Adresa: Dobrovodská 81, 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 775 867 983
E-mail: skolkahp@seznam.cz
www: www.zshorniplana.cz
Datová schránka: ymj6u8d

Aktuality

Akce na měsíc BŘEZEN

5.3.2020 - Vystoupení dětí ze třídy Motýlků v Domově důchodců / MDŽ / - 13:15 hodin ( zrušeno ) 9.3. 2020 - Besídka pro maminky / MDŽ /  bude rozdělena do dvou časových intervalů. Žabičky od 16:00 hodin, Motýlci od 16:30 hodin. 12.3.2020 - Vystoupení dětí v...

číst více

Akce na měsíc ÚNOR

5.2.2020 - Bílý den v MŠ - poznáváme bílou barvu kolem nás, oblečte své děti do bílého 10.2.2020 - 14.2.2020 - Jarní prázdniny - v době prázdnin nebudou starší děti chodit pracovat, vybírání dovolených 17.2.2020 - Poznáváme stopy zvěře, výukové dopoledne s lesním...

číst více

Akce na měsíc LEDEN

14.1. 2020 - schůzka předškoláky, začátek v 15:00 hodin v MŠ - účast nutná ( výchovný poradce, učitelka 1.třídy, zástupce PPP Český Krumlov ) 15.1.2020 - návštěva předškoláků na prvním stupni ZŠ Komenského ul. 23.1.2020 - divadlo p. Pohody s pohádkou ,, Jak zima...

číst více

AKCE NA MĚSÍC PROSINEC

1.12.2019 - Rozsvícení vánočního stromku na náměstí v Horní Plané, začátek 17:00 hodin 3.12.2019 - Vánoční foceni s p. A. Práškovou 4.12.2019 - Čertovské dovádění, zahrada MŠ, začátek 15:30 hodin 5.12.2019 - Čertovský den v MŠ, odpolední vystoupení dětí v Domově...

číst více

Plám akcí na měsíc listopad

6.11.202019 -  krmení lesní zvěře v oboře na Dobré Vodě 9.11.2019 - vystoupení dětí na sv. Martina kostel na Dobré Vodě - začátek od 16:00 hodin Vystoupení dětí v Domově důchodců Vystoupení dětí v pečovatelském domě v Horní Plané, spojené se společnou výrobou...

číst více

Akce na měsíc ŘÍJEN

2.10.2019 - Celodenní výlet k hasičům do Českých Budějovic. Odjezd 8:00, příjezd 14:00 hodin 8.10.2019 - Červený den v MŠ 15.10.2019 - Ježkův podzim ( datum bude upřesněn ) práce s lesním pedagogem VLS, co dokáže podzim 21.10.2019 - Divadelní představení KIC Horní...

číst více

Plán akcí na měsíc ZÁŘÍ

4.9. 2019 - Zahajovací schůzka pro všechny rodiče dětí z MŠ, zahájení v 15:30 hodin v budově MŠ 17.9.2019 - Přijede divadlo do MŠ, Pohádka ,, O Koblížkovi ,, - hrazeno bude ze záloh na akce 18.9.2019 - Slavnostní otevření nového lesního environmentálního hřiště od...

číst více

Mateřská škola v Horní Plané sídlí v Dobrovodské ul. č.81 a je součástí ZŠ a MŠ Horní Planá. Vedoucí učitelkou je Radka Preňková, ředitelkou školy je Mgr. Eva Dlouhá.

Poskytujeme celodenní předškolní vzdělávání dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let v době od 6,30 do 16,30 hodin. Tuto možnost nabízíme i dětem maminek na mateřské / rodičovské dovolené, nezaměstnaných rodičů, dětem z dětského domova a integrujeme děti se zdravotním postižením.

Děti jsou přijímány k docházce zpravidla 1x ročně v září, při volné kapacitě pak i v průběhu roku.

 Informace o stravování ve školní jídelně MŠ Horní Planá

Školní stravování v našem zařízení poskytujeme v souladu s vyhláškou MŠMT č.107/2005Sb.,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (vyhláška č.602/2006 Sb.) a zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon).

Školní jídelna mateřské školy zajišťuje stravování přijatých dětí, přítomných v MŠ v době podávání jídla (vyhláška č.14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dospělých zaměstnanců školy.

Školní jídelna připravuje pro děti :

  • přesnídávku v 8,30 hodin
  • oběd v 11,30 hodin
  • svačinu ve 14,30 hodin
  • pitný režim celodenně

Stravování dětí v mateřské škole se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin (vyhláška MŠMT ČR č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování).

 Ceny stravného :

Pro děti ve věku 3-6 let :

Přesnídávka …………………. 9,- Kč

Oběd ……………………….. 21,- Kč

Svačina ……………………… 9,- Kč

celodenní stravné ……………39,- Kč

Pro děti, které ve školním roce (od 1.9. do 31.8.) dosáhnou věku 7 let:

Přesnídávka …………………..11,- Kč

Oběd …………………………22,- Kč

Svačina ……………………….10,- Kč

Celodenní stravné ……………43,- Kč

(dětem přihlášeným jen na dopoledne bude hodnota odpolední svačiny odečtena)

Úhrada stravného :

Stravné se hradí dopředu, a to vždy poslední dva pracovní dny předchozího měsíce. Jiný termín je možný jen po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny.

Současně se stravným je účtována i úplata za předškolní vzdělávání (stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok).

Odhlašování stravy:

Pokud dítě onemocní, je nutné stravu odhlásit osobně nebo telefonicky (tel.775 867 981) vedoucí školní jídelny nebo učitelce ve třídě do 7,30 hodin, odpolední svačinu do 8,30 hodin.

Po stanoveném čase odhlašovat nelze, strava je již v kuchyni připravována.

První den při náhlém onemocnění dítěte si zákonný zástupce může neodhlášenou stravu vyzvednout v době od 11,15 do 11,45 hodin.

Pedagogičtí zaměstnanci :

Radka Preňková – vedoucí učitelka, třídní učitelka 1.tř. Žabičky

Věra Trojáková – třídní učitelka 2.tř. Motýlci

Helena Jeřábková – učitelka

Veronika Ulrichová – učitelka

Nikola Mražíková – školní asistent, asistentka pedagoga

Tereza Fialová – asistentka pedagoga

provozní zaměstnanci :

Hana Blechová – školnice a pradlena

Jiřina Jarošová – kuchařka a vedoucí školní stravovny

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: skola@horniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolkahp@seznam.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986