Mateřská škola Horní Planá

Základní Informace

Mateřská škola Horní Planá
Zřizovatel: Město Horní Planá
IZO: 600 059 235
IČO: 60 084 731
Číslo účtu: 1800524544/0600 Moneta
Adresa: Dobrovodská 81, 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 775 867 983
E-mail: skolka@zshorniplana.cz
www: www.zshorniplana.cz
Datová schránka: ymj6u8d

Aktuality

Informace k výletu třídy Žabiček

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 pojede třída Žabiček na školní výlet - dětský den na Olšině.  Sraz všech dětí   buď ráno ve školce, nejdéle do 7:10  nebo v 7:45 na vlakovém nádraží. Odjezd vlaku na Olšinu je v 8:03 hodin. Příjezd zpět  do Horní Plané v 13:32 hodin. Děti si...

číst více

čarodějnice v MŠ

V úterý 30.4.2024 můžete své děti obléci do čarodějnických kostýmů. Dopolední program v MŠ. Zároveň vás zveme na odpolední program na náměstí od 15:30 na „Čarodějnickou stezku“.

číst více

Schůzka před zápisem do 1. ročníku ŽS

 Vážení rodiče, ve čtvrtek 22. 2. 2024 od 15:30 hodin zveme  do mateřské školy zákonné zástupce předškolních dětí na společnou schůzku před zápisem do 1. ročníku ZŠ. Našimi hosty budou Jiřina Smetanová – učitelka ZŠ Martina Lietavcová – speciální pedagog Romana...

číst více

Mateřská škola je součástí Základní školy Horní Planá, jejíž ředitelkou je

Mgr. Eva Dlouhá. Zřizovatelem je město Horní Planá.  Naše škola má nyní 3 třídy s celkovou kapacitou 75 dětí.

  • Mateřská škola sídlí na okraji města Horní Planá v ulici Dobrovodská čp.81. Součástí objektu je kuchyně pro mateřskou školu, školní zahrada a zahrada zaměřena na environmentální výchovu.
  • Provoz mateřské školy je od 6:30 hodin do 16:30 hodin.

 

Provozní hodiny jednotlivých tříd:

  1. třída Broučci

otevírací třída: Po – Pá  6:30  – 16:00

  1. třída Žabičky
    Po – Pá   7:00 – 15:00
  2. třída Motýlci
    zavírací třída Po – Pá 7:00 – 16:30

Děti ze všech tříd se mohou scházet v otevírací třídě Broučci, odkud si je paní učitelky odvedou před zahájením provozu do jednotlivých tříd. Před ukončením provozu jednotlivých tříd Broučků a Žabiček, budou zbylé děti převedeny do zavírací třídy Motýlků, kde bude provoz do 16:30 hod.

  • Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracováván na základě požadavků stanovených v RVP pro PV.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí. Zaměřujeme se na zdravý životní styl, environmentální výchovu, návrat k lidovým tradicím a to vše ve spolupráci s rodiči a se ZŠ Horní Planá.

 Zápis do mateřské školy

Děti jsou přijímány k docházce zpravidla 1x ročně v září, při volné kapacitě pak i v průběhu roku.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2024- 2025 se uskuteční

V pondělí 6. 5. 2024 od 15 hodin v Mateřské škole Horní Planá. Bližší informace naleznete před zápisem na stránkách školy v aktualitách.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Omluvení docházky dítěte, pro  které je předškolní docházka povinná, je nutné v době od 6:30 do 7:30 osobně nebo telefonicky (tel. 775 867 983) učitelce MŠ nahlásit jeho nepřítomnost. Obědy nutno odhlásit zvlášť u vedoucí školní jídelny pro MŠ.

Odhlašování stravy pro ostatní děti taktéž pouze u vedoucí školní jídelny na telefonu 775 867 981.

 Pedagogičtí zaměstnanci :

Zástupkyně ředitelky – Zdeňka Pešlová

Učitelky

Veronika Ulrichová
Helena Jeřábková
Radka Preňková
Mražíková Nikola
Brůhová Tereza

Asistentka pedagoga

Hana Benkovičová

Asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodnění 

Bc. Klára Košková a Jana Kundrátová

Školní asistentka

Hana Benkovičová

provozní zaměstnanci:

Ludmila Nedomová

Jana Kundrátová – školnice a uklízečka

Vedoucí školního stravování

Ludmila Nedomová

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986