Základní informace pro rodiče

Dny volna a prázdniny ve školním roce 2023/2024

 • Den české státnosti
  čtvrtek 28. září 2023
 • Podzimní prázdniny
  čtvrtek 26.října a pátek října 2023
 • Den boje za svobodu a demokracii
  pátek 17. listopadu 2023
 • Vánoční prázdniny
  sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024
 • Pololetní prázdniny
  pátek 2. února 2024
 • Jarní prázdniny
  pondělí 11. března – pátek 15. března 2024
 • Velikonoční prázdniny, Velký pátek a Velikonoční pondělí
  čtvrtek 28. března – pondělí 1. dubna 2024
 • Hlavní prázdniny
  pondělí 1. července – pátek 30. srpna 2024

Zápis do 1. třídy základní školy

16. dubna 2024, 15:00 – 17:00

Informace pro rodiče prvňáčka (PDF)

Školní potřeby pro žákyni/žáka ZŠ Horní Planá

I.stupeň:

1.třída

2. třída

3.třída

4.třída

5.třída

II.stupeň:

6.třída

7. třída

8.A třída

8.B třída

9.A třída

9.B třída

 

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Nabídka kroužků (PDF)

Informace ke kroužkům

Informativní odpoledne a konzultační týdny:

6. – 9. 11. 2023 konzultační týden podle rozpisu

8.1. 2024 informativní odpoledne

8. – 11. 4. 2024 konzultační týden podle rozpisu

3. 6. 2024  informativní odpoledne

Plánované akce

Uvádíme pouze pravidelně se opakující akce, které jsou finančně náročnější. Kromě toho podle možností pořádáme zahraniční výjezdy, vícedenní školní výlety apod. Je dobré pořídit žákům cestovní pasy nebo občanské průkazy (možno i pro mladší 15 let).

6. ročník – Mosty – stmelovací pobyt, 2 dny, září
7. ročník – Lyžařský výcvik, 5 dnů, leden/únor
8. ročník – Praha, 3 dny, květen/červen
9. ročník – Rafty, 2 dny, květen/červen

Omlouvání a uvolňování žáků

Při důvodech předem známých žádá zástupce žáka o uvolnění.
Na 1 hodinu uvolňuje příslušný vyučující.
Na 2 dny uvolňuje třídní učitel.
Na více dnů uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů a souhlasu třídního učitele. Formulář Žádosti o uvolnění žáka z výuky je ke stažení zde.
Při nepředvídaných důvodech oznámí zástupce žáka do tří dnů třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.
V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.
V případě školní absence z méně závažných důvodů (rodinná rekreace…) si žák doplní učivo sám.

Žákovské úrazy

Každý úraz oznámí žák ihned vyučujícímu, o přestávce učiteli konajícímu dozor. Na dodatečné hlášení nebere pojišťovna zřetel.

Ztráty věcí

Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen to okamžitě ohlásit vyučujícímu, o přestávce třídnímu učiteli nebo učiteli, který vykonává dozor. Doporučujeme podepsat dětem obuv a oblečení, protože k mnoha nalezeným věcem se nikdo nehlásí. Ztrátu hodnotnějších věcí je třeba hlásit policii. Ztrátu věci, která do školy nepatří, pojišťovna nehradí. Pokud mají žáci ve škole větší obnos peněz nebo cenné věci, jsou povinni je mít neustále při sobě nebo je dát do úschovy vyučujícímu.

Ke stažení

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986