Základní informace pro rodiče

Prázdniny ve školním roce 2022/2023

 • Den české státnosti
  středa 28. září 2022
 • Den vzniku samostatného československého státu a podzimní prázdniny
  středa 26., čtvrtek 27, pátek 28. října 2022
 • Den boje za svobodu a demokracii
  čtvrtek 17. listopadu 2022
 • Vánoční prázdniny
  pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023
 • Pololetní prázdniny
  pátek 3. února 2023
 • Jarní prázdniny
  pondělí 6. března – pátek 10. března 2023
 • Velikonoční prázdniny, Velký pátek a Velikonoční pondělí
  čtvrtek 6. – pondělí 10. dubna 2023
 • Hlavní prázdniny
  sobota 1. července – čtvrtek 31. srpna 2023

Zápis do 1. třídy základní školy

18. 4. 2023, 15:00 – 17:00

Školní potřeby pro žákyni/žáka ZŠ Horní Planá

I.stupeň:

1.třída

2. třída

3.třída

4.třída

5.třída

II.stupeň:

6.třída

7.A třída

7.B třída

8.A třída

8.B třída

9.třída

DESATERO PRO PRVŇÁČKA

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů nemusel na mne čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.
 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁČKA

 1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.
 2. Každý den ostrouhám tužky, dítě jich má mít v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
 4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
 5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
 8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
 9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.
 10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří.

V září nastává v životě šestiletých dětí důležitá změna – mění se ve školáky a zůstanou jimi řadu let. Na úspěšném začátku velmi záleží. Zkušenosti z první třídy rozhodují často i o dalších školních letech a o vztahu dítěte ke škole vůbec. Aby byly první krůčky kluků a holčiček ve škole co možná nejsnazší, je třeba, aby už z domova přišli vybaveni určitými dovednostmi. Pokud si nejste jisti, zda je váš prvňák – čekatel na první třídu dobře připraven, přečtěte si pozorně následující zásady:

Dítě, které jde do první třídy, by mělo umět:

 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a zjednodušeně vyprávět obsah
 • umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku
 • vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň 15 minut a být schopné práci dokončit
 • umět recitovat básničku, zazpívat písničku
 • vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik je mu let, znát dny v týdnu
 • hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle
 • počítat do pěti
 • umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově
 • být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce samostatně se najíst příborem
 • být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit 3 – 4 kilogramy
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat

Jak vidíte, je toho dost. Není nutné, aby dítě před nástupem do školy umělo číst, psát, počítat a mluvit cizím jazykem. Při poctivé školní práci se toto vše ve škole naučí.

Jak by mu rodič, zákonný zástupce mohl pomoci? Na to najdete odpovědi v následujícím textu.

Prvňák potřebuje či má mít od rodičů, zákonných zástupců:

 • nárok na vhodný denní režim, na uspořádání dne tak, aby bylo mimo domov co nejméně (např. aby nemuselo chodit do družiny, pokud to není nezbytně nutné), mělo čas na odpočinek, hru a pobyt venku
 • možnost psát úkoly odpoledne co nejdříve a v první třídě se nezabývat školními věcmi déle než 30 minut
 • rodiče by mu měli zajistit a obstarat všechny věci, které škola vyžaduje, aby se nedostalo do zbytečných těžkostí či nepříjemných pocitů, pokud mu něco chybí
 • rodiče ho první den do školy doprovodí, slavnostně ho obléknou
 • pěkný pracovní koutek včetně psacího stolečku a místa na školní věci
 • právo na klid a pomoc při ranním vypravování, aby šlo do školy dobře naladěné
 • na své vlastní tempo, nemělo by slyšet slovo ,,dělej rychle“
 • povzbuzovat a chválit, i když rodič třeba není se všemi jeho výsledky spokojen
 • pomoc a dohled rodičů při vypracování domácích úkolů

Dítě ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může dítě dělat a být v nich úspěšné. Rodiče, pokusme se společně, aby vztah mezi námi a dětmi byl takový, aby se o všem problémech, starostech i radostech dalo otevřeně mluvit a pak se jistě najde i řešení. Přáli bychom všem začínajícím školákům i rodičům, aby jim škola přinesla více radostí než starostí.

Na otázku: „Co dítě potřebuje nejvíce?“ je vlastně jediná a stručná odpověď: „Dítě potřebuje 3 P = pozornost, porozumění a pohodu, především lásku, pochopení, shovívavost a toleranci, ale nejvíce lásku…

… dítě je třeba upřednostnit, a to vždy a všude. Jde zejména o aktivní účast dítěte, a to v životě rodiny, ve škole i ve společnosti.“

Pokud by někteří rodiče měli zájem dozvědět se více, mohou použít tento odkaz na stránky MŠMT nebo dostupnou literaturu, např. knihu Je vaše dítě připraveno do první třídy? z nakladatelství Portál.

Kroužky ve školním roce 2022/2023

Pravidelná činnost bude zahájena 19. 9. 2022.

Zápisné-úplata se stanovuje na celý rok a musí být uhrazena nejpozději do 30. září 2022.

Přihlášením jste se zapsali a registrovali do našich kroužků. Po potvrzení přijetí Vaší registrace si na Vašem účtu v klientském centru vytiskněte přihlášku, podepište ji (u dětí do 18 let podepíše zákonný zástupce) a originál doručte fyzicky, co nejdříve do DDM ČK, nebo vedoucímu kroužku. Vyplněnou přihlášku odevzdají i ti zájemci, kteří navštěvovali kroužek v loňském roce.

Do všech našich kroužků se přihlašuje elektronicky na webu: https://ddmck.iddm.cz/prihlaseni

Podrobné informace o přihlášení naleznete na našich stránkách www.ddmck.cz –dokumenty ke stažení – postup při registraci

 

 

Sport

Sportovní kroužky budou probíhat ve sportovní hale v Horní Plané, na atletickém oválu, nebo v prostorách školy ZŠ Horní Planá.

Pondělí    
15:00-16:00 Volejbal 6.-8. třída
vedoucí V. Tomanová 400/rok

 

Úterý    
16:30-18:00 Atletika 4.-9. třída
vedoucí L.Štěpánková  400,-/rok
14:45-15:45 Sportovní hry 1.-3. třída
vedoucí L.Štěpánková 400,-/rok

 

Středa    
15:00-16:00 Badminton 1.-3. třída
vedoucí I.Černý  400,-/rok

 

Čtvrtek    
16:15-17:15 Cvičení s pompony od 4.třídy
vedoucí L.Štěpánková 400,-/rok

15:00-16:00

 

Atletika  
vedoucí L.Štěpánková 400,-/rok

„Výtvarka, hudebka a dramatika“

Výtvarný kroužek je vhodný pro všechny malé umělce, kteří se nebojí jenom malovat a kreslit, ale také všeobecně tvořit a vyrábět.
V kytarovém kroužku se naučíme základy doprovodné kytary. Na „Dramaťáku“ si budeme hrát jako na divadle.

Pondělí    
15:00-16:30 Dramaťák malí i velcí
vedoucí J.Šabaka  400,-/rok

 

Čtvrtek    
13: 00- 14:00 Kytara od 4. třídy
vedoucí M.Smeykalová 500,-/rok
14:00– 15:00 Kytara mír.pokročilí od 4.třídy
vedoucí M.Smeykalová 500,-/rok

 

1 x měsíčně Turistický kroužek od 4. třídy
vedoucí H.Bürgerová  400,-/rok

Keramika

Keramické kroužky jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro ty, co již jeden rok chodí. Naučíme se spolu správně zpracovávat hlínu, modelovat, barvit, glazovat a spoustu jiného. Děti si za celý rok vyhotoví několik výrobků, které si odnesou domů (vypálené, glazované).

Středa
13:00-14:00 Hliněnky I. 1.-3.třída
vedoucí G.Skorunková 1000,-/rok
14:00-15.00 Zábavná keramikya I. 4.-6.třída
vedoucí G.Skorunková 1000,-/rok
15:00-16:00 Keramika starší 6.-9.třída
vedoucí G.Skorunková 1000,-/rok

 

Čtvrtek
13:00 - 14:00 Hliněnky II. 1.- 3. třída
vedoucí G.Skorunková 1000,-/rok
14:00 - 15:00 Zábavná keramika II. 4. -6.třída
vedoucí G.Skorunková 1000,-/rok

Třídní schůzky a informativní odpoledne:

1. stupeň – dle vlastního uvážení, nejméně však 4x za rok

2. stupeň – informativní odpoledne:

07. 11. 2022
09. 01. 2023
03. 04. 2023
05. 06. 2023

Rozpis konzultačních hodin:

Konzultační hodiny pro školní rok 2022/2023

vyučující

den

čas

I. Černý

pondělí

12:30 – 13:15

E. Dlouhá

pondělí

12:30 – 13:15

L. Jandová

úterý

11:30 – 12:30

L. Kášová

středa

11:30 – 12:15

J. Klímová

pondělí

12:30 – 13:15

S. Kopecká

středa

11:45 – 12:30

M. Košařová

úterý

12:30 – 13:15

R. Kupčáková

středa

12:30 – 13:15

M. Pernecký

čtvrtek

11:35 – 12:20

S. Rada

středa

12:30 – 13:15

N. Rybová

čtvrtek

12:45 – 13:45

J. Smetanová

pondělí+pátek

  7:00 –  7:25

Z. Solfronk

pondělí

12:30 – 13:15

M. Šeligová

pondělí

12:45 – 13:30

H. Škáchová

úterý

12:45 – 13:30

M. Špaková

středa

15:00 – 15:45

P. Vrbová

pondělí

13:00 – 13:45

J. Zelenková

úterý

12:30 – 13:15

                     

V konzultačních hodinách je vyučující přítomen ve školní budově (kabinet, sborovna, třída …), aby poskytl informace rodičům, zákonným zástupcům i žákům.

Po předchozí domluvě lze mít konzultaci s vyučujícím i v jiném termínu.

Plánované akce

Uvádíme pouze pravidelně se opakující akce, které jsou finančně náročnější. Kromě toho podle možností pořádáme zahraniční výjezdy, vícedenní školní výlety apod. Je dobré pořídit žákům cestovní pasy nebo občanské průkazy (možno i pro mladší 15 let).

6. ročník – Mosty – stmelovací pobyt v přírodním prostředí, 2 dny, září
7. ročník Lyžařský výcvik, v sezoně 2018/19 podle zájmu dětí (nahlásit do konce září), cena do 2.000,-. Za dobrých povětrnostních podmínek bychom denně dojížděli.
8. ročník – Výlet do Prahy, 3 dny, květen/červen, 1.800 Kč.

Omlouvání a uvolňování žáků

Při důvodech předem známých žádá zástupce žáka o uvolnění.
Na 1 hodinu uvolňuje příslušný vyučující.
Na 2 dny uvolňuje třídní učitel.
Na více dnů uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů a souhlasu třídního učitele. Formulář Žádosti o uvolnění žáka z výuky je ke stažení zde.
Při nepředvídaných důvodech oznámí zástupce žáka do tří dnů třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.
V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.
V případě školní absence z méně závažných důvodů (rodinná rekreace…) si žák doplní učivo sám.

Žákovské úrazy

Každý úraz oznámí žák ihned vyučujícímu, o přestávce učiteli konajícímu dozor. Na dodatečné hlášení nebere pojišťovna zřetel.

Ztráty věcí

Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen to okamžitě ohlásit vyučujícímu, o přestávce třídnímu učiteli nebo učiteli, který vykonává dozor. Doporučujeme podepsat dětem obuv a oblečení, protože k mnoha nalezeným věcem se nikdo nehlásí. Ztrátu hodnotnějších věcí je třeba hlásit policii. Ztrátu věci, která do školy nepatří, pojišťovna nehradí. Pokud mají žáci ve škole větší obnos peněz nebo cenné věci, jsou povinni je mít neustále při sobě nebo je dát do úschovy vyučujícímu.

Ke stažení

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986