Školní družina

Základní Informace

Školní družina Horní Planá
Adresa: Komenského 179, 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 775 867 996

Aktuality

Podzimní tvoření

Městská knihovna v Horní Plané si připravila pro děti ze školní družiny výrobu strašidelných dýní. Tvoření šlo dětem moc dobře a domů si odnesly opravdu pěknou výzdobu. Velice děkujeme paní Šárové za organizaci celé akce a těšíme se na další setkání. Petra Komžáková -...

číst více

Družinové divadlo

Ve školní družině jsme si užili divadlo. Opětovně nás navštívilo dětské divadlo "Z Bedny" z Karlových Varů. Pan Pohoda a Sonička zahráli dětem vtipnou pohádku "O krtku Pepíkovi". Představení bylo pěkné a poučné. Děti si zopakovaly a upevnily své znalosti o tom, jak...

číst více

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny na školní rok 2023/2024 proběhne v pondělí 4. září v ZŠ v Komenského ulici, v době od 7.00 do 9.30. Od úterý 5. září je družina v běžném provozu. Do ŠD se přednostně přijímají žáci 1. a 2. třídy zaměstnaných rodičů a dojíždějící žáci. Žáci z...

číst více

Výlet

Informace k výletu: jedeme v úterý 6. června do Hopsária, sraz do 7.00 ve školní družině nebo v 7.15 na vlakovém nádraží, zpáteční příjezd do H. Plané v 16.13. Po návratu odcházejí děti z vlakového nádraží samostatně domů. Obědy na úterý dětem odhlásíme. S...

číst více

Velikonoční tvoření

Paní knihovnice z Městské knihovny si pro děti z družiny připravila výrobu hezké velikonoční dekorace. Děti si z kartonu a vlny tvořily krásná vajíčka na zavěšení. Děkujeme paní Šárové za příjemné odpoledne a zároveň přejeme všem hezké prožití Velikonoc! Petra...

číst více

Velikonoční dílna

V pondělí odpoledne jsme zašli na návštěvu "ke Stifterům." Konala se zde velikonoční dílna, v které si každý návštěvník mohl ozdobit kraslice tradiční voskovou batikou. Děti ze školní družiny si malování vajíček moc užily, některé z nich se seznámily s úplně novou...

číst více

Společné tvoření

V pondělí 27. 3. jsme se společně sešli s předškoláky z naší MŠ. Děti si mohly v rámci velikonočního tvoření vyrobit krásné dekorace. Pracovaly v malých skupinkách, starší školáci pomáhali svým mladším kamarádům. Jen škoda, že jsme pohromadě nemohli všichni strávit...

číst více

Školní družina se nachází v prostorách I. stupně základní školy v ulici Komenského 179.

Jedná se o školské zařízení pro zájmové vzdělávání pro žáky I. stupně ZŠ v Horní Plané. Je otevřeno jedno oddělení, kde jsou spojeni žáci různých věkových skupin. Umístění dítěte do ŠD není nárokové. Podrobné informace – Vnitřní řád ŠD.

Naše školní družina nabízí – zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivací. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost vzájemně spolupracovat. Zaměřujeme se na posilování vazeb mezi dětmi. Usilujeme o to, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.

Podílíme se na akcích organizovaných školou. Spolupracujeme s Domovem důchodců, Rodným domem A. Stiftera a Městskou knihovnou.

PROVOZ ŠD

ranní družina je otevřena od 6.15; odpolední provoz končí v PO, St-16.00; Út,Čt,Pá-15.45

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠD – zápis do ŠD na příslušný školní rok probíhá první školní den ve školní družině od 7.00 do 10.00

PLATBA ZA POBYT- měsíční poplatek 50,-Kč vybírá vždy do 15. dne v měsíci vychovatelka oddělení

REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

  • 6.15 – 7.25 odpočinkové činnosti / ranní scházení dětí;klidové činnosti/
  • 11.25 – 12.20 činnosti relaxační a odpočinkové / relaxace na koberci, tělovýchovné a hudební chvilky, společenské hry, společné vyprávění, námětové hry, stolní společenské hry, hry s hračkami dle volby dětí/
  • 12.20 – 13.15 oběd
  • 13.15 -15.45 /Po,St-16.00/ pobyt venku /spontánní pohybové aktivity, pohybová rekreace, vycházky/ činnosti zájmové a příprava na vyučování / je realizována formou didaktických her/

V DRUŽINĚ DĚTI POTŘEBUJÍ – přezůvky, odpolední svačinu, pití, označený ručník

KONTAKT – vychovatelka Petra Komžáková, tel. č. +420 775 867 996

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986