Školní družina

Základní Informace

Školní družina Horní Planá
Adresa: Jiráskova 186, 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 775 867 996

Aktuality

Návštěva v knihovně

V úterý 7. 5. jsme se společně vydali do knihovny. Paní Šárová si pro děti připravila výrobu srdíčkových zápichů. Dětem se tvoření moc líbilo a vyrobily krásný dárek maminkám k jejich nedělnímu svátku. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další setkání!                 ...

číst více

Velikonoční stezka

Děti ze školní družiny navštívily místní knihovnu, kde si pro ně připravila paní Dita Šárová velikonoční hru. Po celé knihovně bylo rozmístěno 16 otázek a děti hledaly správnou odpověď a zapisovaly odpovídající písmenka do tajenky. Tématem byly Velikonoce, velikonoční...

číst více

Podzimní tvoření

Městská knihovna v Horní Plané si připravila pro děti ze školní družiny výrobu strašidelných dýní. Tvoření šlo dětem moc dobře a domů si odnesly opravdu pěknou výzdobu. Velice děkujeme paní Šárové za organizaci celé akce a těšíme se na další setkání. Petra Komžáková -...

číst více

Družinové divadlo

Ve školní družině jsme si užili divadlo. Opětovně nás navštívilo dětské divadlo "Z Bedny" z Karlových Varů. Pan Pohoda a Sonička zahráli dětem vtipnou pohádku "O krtku Pepíkovi". Představení bylo pěkné a poučné. Děti si zopakovaly a upevnily své znalosti o tom, jak...

číst více

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny na školní rok 2023/2024 proběhne v pondělí 4. září v ZŠ v Komenského ulici, v době od 7.00 do 9.30. Od úterý 5. září je družina v běžném provozu. Do ŠD se přednostně přijímají žáci 1. a 2. třídy zaměstnaných rodičů a dojíždějící žáci. Žáci z...

číst více

Výlet

Informace k výletu: jedeme v úterý 6. června do Hopsária, sraz do 7.00 ve školní družině nebo v 7.15 na vlakovém nádraží, zpáteční příjezd do H. Plané v 16.13. Po návratu odcházejí děti z vlakového nádraží samostatně domů. Obědy na úterý dětem odhlásíme. S...

číst více

Velikonoční tvoření

Paní knihovnice z Městské knihovny si pro děti z družiny připravila výrobu hezké velikonoční dekorace. Děti si z kartonu a vlny tvořily krásná vajíčka na zavěšení. Děkujeme paní Šárové za příjemné odpoledne a zároveň přejeme všem hezké prožití Velikonoc! Petra...

číst více

Školní družina se nachází v prostorách I. stupně základní školy v ulici Komenského 179.

Jedná se o školské zařízení pro zájmové vzdělávání pro žáky I. stupně ZŠ v Horní Plané. Je otevřeno jedno oddělení, kde jsou spojeni žáci různých věkových skupin. Umístění dítěte do ŠD není nárokové. Podrobné informace – Vnitřní řád ŠD.

Naše školní družina nabízí – zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivací. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost vzájemně spolupracovat. Zaměřujeme se na posilování vazeb mezi dětmi. Usilujeme o to, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.

Podílíme se na akcích organizovaných školou. Spolupracujeme s Domovem důchodců, Rodným domem A. Stiftera a Městskou knihovnou.

PROVOZ ŠD

ranní družina je otevřena od 6.15; odpolední provoz končí v PO, St-16.00; Út,Čt,Pá-15.45

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠD – zápis do ŠD na příslušný školní rok probíhá první školní den ve školní družině od 7.00 do 10.00

PLATBA ZA POBYT- měsíční poplatek 50,-Kč vybírá vždy do 15. dne v měsíci vychovatelka oddělení

REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

  • 6.15 – 7.25 odpočinkové činnosti / ranní scházení dětí;klidové činnosti/
  • 11.25 – 12.20 činnosti relaxační a odpočinkové / relaxace na koberci, tělovýchovné a hudební chvilky, společenské hry, společné vyprávění, námětové hry, stolní společenské hry, hry s hračkami dle volby dětí/
  • 12.20 – 13.15 oběd
  • 13.15 -15.45 /Po,St-16.00/ pobyt venku /spontánní pohybové aktivity, pohybová rekreace, vycházky/ činnosti zájmové a příprava na vyučování / je realizována formou didaktických her/

V DRUŽINĚ DĚTI POTŘEBUJÍ – přezůvky, odpolední svačinu, pití, označený ručník

KONTAKT – vychovatelka Petra Komžáková, tel. č. +420 775 867 996

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (1.-9.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina:Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986