Školní družina

Základní Informace

Školní družina Horní Planá
Adresa: Komenského 179, 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 775 867 996

Aktuality

Aktivity 3. třída – 4

Děti, posílám vám pracovní listy. Zkuste správně zapsat digitální čas, spočítejte příklady a vybarvěte podle anglického zadání. Zopakujte si vyjmenovaná slova po B, vyluštěte křížovku a odpočiňte si při vybarvování omalovánky. Přeji všem hezký víkend, užívejte sněhové...

číst více

Aktivity 3. třída – 3

Milí třeťáci, tak se ještě společně nepotkáme! Je mi to líto! Doufám, že jste všichni v pořádku. Posílám vám pár aktivit, aby vám rychleji ubíhal čas. Zkuste projít bludištěm, vyluštěte správně křížovky, procvičte si násobilku a vyjmenovaná slova po L. Čeká na vás...

číst více

Aktivity 3. třída – 2

Ahoj děti, posílám vám několik pracovních listů. Zopakujte si názvy barev v angličtině. Zkuste si vyluštit křížovku a sudoku. Procvičte si násobilku a nakreslete obrázek pomocí spojovačky čísel. Mějte se hezky! Aj - barvy Křížovka 1 Násobilka Spojovačka...

číst více

Aktivity 3. třída – 1

Milí třeťáci, moc mě mrzí, že se zase společně nesejdeme! Vyřizuji pozdravy od mladších kamarádů ze školní družiny. Určitě jste si užili prima vánoční prázdniny a máte radost z dárků! Posílám vám pár aktivit pro volné chvíle. Mějte se hezky, těším se, až se společně...

číst více

Aktivity ve školní družině

Po listopadovém návratu dětí do školy, nezahálíme ani ve školní družině. I přesto, že musíme fungovat v omezeném režimu a složení, snažíme se , aby nám všem bylo v družině příjemně. Při pobytu venku chodíme na delší procházky, krmili jsme zvířata v oboře a hrajeme si...

číst více

Družinové hrátky – 18

Ahoj děti! Posílám poslední část hrátek. Doplňovačku pro třeťáky a mladší školáci najdou bydlení pro zvířátka. Druháci si procvičí povolání. Všichni si můžete vyplnit svůj list a vybarvit omalovánku s krtečkem. Hezký den! Doplňovačka Já Kde bydlí Omalovánka...

číst více

Družinové hrátky – 17

Děti, dobrý den! Na prvňáčky dnes čeká pracovní list z matematiky, ostatní si mohou spočítat matematický řetěz. Starším školákům posílám spojovačku čísel a malovanou křížovku. Dnešní omalovánka je s veverkou. Přeji všem hezký víkend! Ma - 1. třída Malovaná křížovka...

číst více

Družinové hrátky – 16

Dobrý den! V dnešních hrátkách zkuste přiřadit správné slovo k obrázku, vyškrtejte slova v osmisměrce a projděte se v bludišti. Také vám posílám zábavné luštění a podzimní omalovánku. Mějte se hezky! Bludiště Omalovánka Podzim Správné slovo Zábavné...

číst více

Školní družina se nachází v prostorách I. stupně základní školy v ulici Komenského 179.

Jedná se o školské zařízení pro zájmové vzdělávání pro žáky I. stupně ZŠ v Horní Plané. Je otevřeno jedno oddělení, kde jsou spojeni žáci různých věkových skupin. Umístění dítěte do ŠD není nárokové. Podrobné informace – Vnitřní řád ŠD.

Naše školní družina nabízí – zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivací. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost vzájemně spolupracovat. Zaměřujeme se na posilování vazeb mezi dětmi. Usilujeme o to, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.

Podílíme se na akcích organizovaných školou. Spolupracujeme s Domovem důchodců, Rodným domem A. Stiftera a Městskou knihovnou.

PROVOZ ŠD

ranní družina je otevřena od 6.15; odpolední provoz končí v PO, St-16.00; Út,Čt,Pá-15.45

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠD – zápis do ŠD na příslušný školní rok probíhá první školní den ve školní družině od 7.00 do 10.00

PLATBA ZA POBYT- měsíční poplatek 50,-Kč vybírá vždy do 15. dne v měsíci vychovatelka oddělení

REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

  • 6.15 – 7.25 odpočinkové činnosti / ranní scházení dětí;klidové činnosti/
  • 11.25 – 12.20 činnosti relaxační a odpočinkové / relaxace na koberci, tělovýchovné a hudební chvilky, společenské hry, společné vyprávění, námětové hry, stolní společenské hry, hry s hračkami dle volby dětí/
  • 12.20 – 13.15 oběd
  • 13.15 -15.45 /Po,St-16.00/ pobyt venku /spontánní pohybové aktivity, pohybová rekreace, vycházky/ činnosti zájmové a příprava na vyučování / je realizována formou didaktických her/

V DRUŽINĚ DĚTI POTŘEBUJÍ – přezůvky, odpolední svačinu, pití, označený ručník

KONTAKT – vychovatelka Petra Komžáková, tel. č. +420 775 867 996

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986