Školní družina

Základní Informace

Školní družina Horní Planá
Adresa: Komenského 179, 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 775 867 996

Aktuality

Družinové hrátky – 7

Děti, přeji dobrý den! Dnes si přečtěte o kocourku Tomovi a odpovězte na otázky. Prvňáčci si doplní podzimní pracovní list. Zkuste podle vzoru spojovat tečky. Na starší školáky čeká malovaná křížovka. V omalovánce si vybarvěte hrocha. Během podzimních prázdnin...

číst více

Družinové hrátky – 6

Dobrý den! Dnes jsem vám připravila omalovánku s kohoutem. Děti z první třídy si mohou zahrát na rybáře a vybarvit podle zadání sluníčka a mráčky. Druhákům posílám doplňovačku vět a určování počtu slov ve větě. Na třeťáky čekají matematické řetězy. Omalovánka Rybičky...

číst více

Družinové hrátky – 5

Ahoj děti! Ve středu na vás čeká sloní omalovánka a třídění oblečení. Prvňáčci si mohou procvičit ruce pomocí cviků. Starší školáci si složí obrázek na spojovačce a doplní párové souhlásky ve slovech. Ať se vám hrátky daří! Cviky Omalovánka Párové souhlásky Podzimní...

číst více

Družinové hrátky – 4

Dobrý den! Na děti z první třídy dnes čeká dokreslování draka a doplňování číselných řad. Starší školáci si vyluští křížovky a spočítají příklady u strašáka. Všem posílám omalovánku dráčka. Číselné řady Draci Křížovky Omalovánka...

číst více

Družinové hrátky – 3

Děti, dobrý den! Začal nový týden, nezapomeňte si zopakovat to, co si připomínáme každé pondělí - datum, dny v týdnu, roční období a měsíce. Dnes mohou prvňáčci hledat s myškou sýr a spojit domečky s pohádkovými bytostmi. Na ostatní čekají početní pyramidy a velká...

číst více

Družinové hrátky – 2

Ahoj děti! Během víkendu se můžete procvičit v luštění křížovky a sudoku. Prvňáčci si mohou plnit úkoly na zahradě i na vodě. Také vám posílám podzimní omalovánku. Přeji všem hezkou sobotu a neděli! Cviky Křížovka Na zahradě Omalovánka...

číst více

Družinové hrátky – 1

Milé děti, připravila jsem pro vás pracovní listy. Prvňáčci si mohou při plnění úkolu procvičit ruku, také hledat dvojice písmenek. Ti starší si zopakují počítání do 10, zkusí vyřešit slovní úlohy a doplnit číselné řady. Všichni si můžete vybarvit obrázek jednorožce....

číst více

Družinové ohlédnutí – září

V naší školní družině jsme prožili pěkný první měsíc v letošním školním roce. Pokud nám to počasí dovolí, trávíme odpoledne venku. Hrajeme si na dětském hřišti, sportujeme na novém hřišti nad školou. Moc jsme si užili i procházky na písečnou pláž a stavění z písku. V...

číst více

Školní družina se nachází v prostorách I. stupně základní školy v ulici Komenského 179.

Jedná se o školské zařízení pro zájmové vzdělávání pro žáky I. stupně ZŠ v Horní Plané. Je otevřeno jedno oddělení, kde jsou spojeni žáci různých věkových skupin. Umístění dítěte do ŠD není nárokové. Podrobné informace – Vnitřní řád ŠD.

Naše školní družina nabízí – zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivací. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost vzájemně spolupracovat. Zaměřujeme se na posilování vazeb mezi dětmi. Usilujeme o to, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.

Podílíme se na akcích organizovaných školou. Spolupracujeme s Domovem důchodců, Rodným domem A. Stiftera a Městskou knihovnou.

PROVOZ ŠD

ranní družina je otevřena od 6.15; odpolední provoz končí v PO, St-16.00; Út,Čt,Pá-15.45

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠD – zápis do ŠD na příslušný školní rok probíhá první školní den ve školní družině od 7.00 do 10.00

PLATBA ZA POBYT- měsíční poplatek 50,-Kč vybírá vždy do 15. dne v měsíci vychovatelka oddělení

REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

  • 6.15 – 7.25 odpočinkové činnosti / ranní scházení dětí;klidové činnosti/
  • 11.25 – 12.20 činnosti relaxační a odpočinkové / relaxace na koberci, tělovýchovné a hudební chvilky, společenské hry, společné vyprávění, námětové hry, stolní společenské hry, hry s hračkami dle volby dětí/
  • 12.20 – 13.15 oběd
  • 13.15 -15.45 /Po,St-16.00/ pobyt venku /spontánní pohybové aktivity, pohybová rekreace, vycházky/ činnosti zájmové a příprava na vyučování / je realizována formou didaktických her/

V DRUŽINĚ DĚTI POTŘEBUJÍ – přezůvky, odpolední svačinu, pití, označený ručník

KONTAKT – vychovatelka Petra Komžáková, tel. č. +420 775 867 996

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: skola@horniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolkahp@seznam.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986