Kuchyně mateřské školy

Základní Informace

Mateřská škola Horní Planá
Zřizovatel: Město Horní Planá
IZO: 600 059 235
IČO: 60 084 731
Číslo účtu: 1800524544/0600 Moneta
Adresa: Dobrovodská 81, 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 775 867 983
E-mail: skolka@zshorniplana.cz
www: www.zshorniplana.cz
Datová schránka: ymj6u8d

Kuchyně mateřské školy

Platby v mateřské škole

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání se hradí v daném měsíci inkasem. Inkaso se strhává společně se stravným k 23. dni v měsíci. Inkaso se platí na č. účtu: 1800524544/0600.

Stravné

Stravné se hradí měsíc dopředu inkasem. Inkaso se strhává společně se školným k 23. dni předchozího měsíce.  Doporučený inkasní limit na 1 dítě je 2000,- Kč. Inkaso se platí na č. účtu: 1800524544/0600.

Zákonní zástupci dítěte vyplní před nástupem dítěte do mateřské školy přihlášku ke stravování a společně s vedoucí školní jídelny dohodnou způsob úhrady stravného.

 Donáška vlastního jídla a pití do MŠ je zakázána.  Mateřská škola neposkytuje dětem jakékoliv dietní stavování.

 Individuální požadavky (např. zdravotní důvody), které nejsou v rozporu s obecně platnými předpisy, si mohou zákonní zástupci dohodnout s vedoucí ŠJ na základě lékařského potvrzení. Sepíší smlouvu s vedoucí ŠJ. V případě alergie dítěte na potraviny (složky potravin) je potřeba lékařského potvrzení.

 Povinnosti zákonných zástupců je informovat třídní učitelky, ale i vedoucí ŠJ ohledně potravinových alergií. Rodiče si sami hlídají jídelníček, kde jsou seznámeny s alergeny. Toto není povinností učitelek ani vedoucí stravování.

První den nepřítomnosti dítěte  si zákonný zástupce může neodhlášený oběd  vyzvednout v době od 11:15 – do 11:45 hod.

 Odhlašování je nutné provést ráno první den nepřítomnosti od 6:30 do 7:30 hodin. Dítě můžete odhlásit písemně na informační tabuli školní jídelny umístěné ve vestibulu školy nebo telefonicky čísle tel.: 775 867 981. Odpolední svačinu lze odhlásit ráno do 8:30 hod. Při výjimečném odchodu dítěte z MŠ po obědě je plánovaná svačina na daný den k dispozici v 14:00 hod.

 

Ceny stravného v MŠ

Pro děti ve věku 3-6 let:

Přesnídávka – 11,-Kč

Oběd – 25,-Kč

Svačina – 11,-Kč

Celodenní stravné – 47,-Kč

 

Pro děti, které ve školním roce (od 1. 9. do 31. 8.) dosáhnou věku 7 let:

Přesnídávka – 13,-Kč

Oběd – 26,-Kč

Svačina – 13,-Kč

Celodenní stravné – 52,-Kč

 

Ceny stravného lze měnit podle vzrůstu cen potravin.

 

Vedoucí školního stravování

Klára Pešková
Tel.: +420 775 867 981
E-mail: klara.peskova@zshorniplana.cz

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (1.-9.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina:Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986