Projekty

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Výluka prezenční výuky v souvislosti s pandemií COVID-19 má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy financováno Evropskou unií – Next Generation EU. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků ohrožených školním neúspěchem vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Pomáháme školám k úspěchu je vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice, který se zaměřuje na vysokou kvalitu vzdělávání s důrazem na individuální přístup učitelů k žákům a s cílem naučit každého žáka učit se tak, aby dosahoval co nejlepších vzdělávacích výsledků. Projekt je realizovaný v deseti lokalitách v rámci celé České republiky a je financován rodinnou nadací manželů Renáty a Petra Kellnerových. Celkově je do projektu zapojeno 113 veřejných základních škol. V roce 2020 se naší škole podařilo splnit kritéria pro vstup do projektu a stáváme se tak po dobu tří let součástí skupiny podporovaných škol.

Příprava, ale i následné vyhodnocení a reflexe naší práce v projektu probíhá formou spolupráce s kolegou a s podporou pedagogických konzultantů z projektové školy. To nám umožňuje potřebnou diskusi, širší pohled na řešená témata, zkušenosti i kritický pohled kolegů. Současně se účastníme celodenních vzdělávacích akcí všech připojených škol v naší lokalitě. Z naší školy se tříletého projektu účastní a zkušenosti získávají Mgr. Jana Klímová a  Mgr. Petra Vrbová, Mgr. Hana Škáchová a  Mgr. M. Šeligová, Mgr. Ivo Černý a Ing. Mgr. Markéta Špaková.

Ve školních rocích 2021/2022 a 2022/2023 realizujeme projekt EU – OP VVV

 

Díky projektu ZŠ a MŠ Horní Planá – Šablony III (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020338) byla poskytnuta podpora Základní škole a Mateřské škole Horní Planá formou projektů zjednodušeného vykazování a to ve výši 790246 Kč.

Prostřednictvím projektu realizujeme badatelský přírodovědný klub a projektové dny ve škole. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou aktivity doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem. Dále pomáhá projekt škole při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školní asistenty.

Boderwalk 1 – Konzeption ATCZ KPF 01 – 221

Borderwalk

Ve školních rocích 2019/2020 a 2020/2021 realizujeme projekt EU – OP VVV

Díky projektu ZŠ a MŠ Horní Planá – Šablony II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015050) byla poskytnuta podpora Základní škole a Mateřské škole Horní Planá formou projektů zjednodušeného vykazování a to ve výši 1393936 Kč. Projekt podporuje prohloubení spolupráce pedagogů prostřednictvím tandemové výuky, dále pomáhá škole při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta.
Prostřednictvím projektu realizujeme badatelský klub a projektové dny ve škole i mimo ni. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou aktivity doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem.


 

Ve školních rocích 2017/2018 a 2018/2019 realizujeme projekt EU – OP VVV

Díky projektu ZŠ a MŠ Horní Planá – Šablony 2017 (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007363) byla poskytnuta podpora Základní škole a Mateřské škole Horní Planá formou projektů zjednodušeného vykazování a to ve výši 901 914,00Kč. Projekt podporuje prohloubení spolupráce pedagogů prostřednictvím tandemové výuky, dále pomáhá škole při společném vzdělávání dětí / žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity doučování žáků základní školy (ohrožených školním neúspěchem).


 

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost žáků základních škol Jihočeského kraje

Projekt s realizací na šestnáct měsíců s názvem Finanční gramotnost žáků základních škol Jihočeského kraje realizuje Základní škola a Mateřská škola Horní Planá od 1. září 2013 do 31. prosince 2014. Do spolupráce na finančním vzdělávání se zapojilo dalších jedenáct základních škol z Jihočeského kraje. Dohromady 92 pedagogů ze zapojených škol čeká celkem 20 dnů odborných seminářů, aby mohli aplikovat výuku o finanční gramotnosti do výuky pro školáky a to už ve školním roce 2013/2014 a především pak ve školním roce 2014/2015. V rámci projektu se pak 600 žáků ze spolupracujících škol vypraví na dvouapůldenní akce zaměřené nejen na finanční gramotnost, ale také rozvoj klíčových kompetencí. Nedílnou součástí projektu je také tvorba interaktivních výukových prezentací pro žáky 1. a 2. stupně základních škol, které budou ověřeny v praxi prostřednictvím zapojených škol.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky ve výši 3,7 milionu korun.


 

Škola, kde nikdo nezůstává stranou – synergie aktivit pro inkluzívní vzdělávání v ZŠ a MŠ Horní Planá

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá realizuje od 1. září 2013 do 31. prosince 2014 projekt

„Škola, kde nikdo nezůstává stranou – synergie aktivit pro inkluzívní vzdělávání v ZŠ a MŠ Horní Planá“ (CZ.1.07/1.2.15/02.0030), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky celkovou částkou 1 729 431,60 Kč.

Cílem projektu je podpořit rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání. Tomu slouží pět klíčových aktivit projektu.

1. Je to působení asistentky pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 2. Práce tří asistentek pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním v základní škole. Důsledkem prvních dvou aktivit je jednak dobrá a vyrovnaná příprava všech dětí na počátku základní školy, jednak zlepšení pracovní atmosféry ve vyučovacích hodinách tříd základní školy a zlepšující se výsledky řady žáků.

Třetí aktivitou projektu je rozvoj profesních dovedností pedagogů, konkrétně seznamování se s metodou zprostředkovaného učení a její využití ve vlastní praxi.

Další klíčová aktivita zavádí do vzdělávání předškolních dětí a nejmladších žáků ZŠ dotykové tablety s výukovými aplikacemi. To je aktivita nejvíce ceněná samotnými dětmi.

Poslední oblast projektu je zaměřena na zlepšování spolupráce školy a rodiny. Je realizována formou deseti setkání předškoláčků, jejich rodičů, budoucí třídní učitelky 1. ročníku a zkušeného lektora podobných programů.

Podpora Evropského sociálního fondu je pro nás a hlavně naše žáky velkým přínosem.


 

Projekt ICT nás baví

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá je od 1. září 2014 do 31. července 2015 partnerem v projektu ICT nás baví (CZ.1.07/1.3.00/51.0015), který realizuje Společnost pro kvalitu školy. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


 

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (1.-9.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina:Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986