Základní škola a Mateřská škola Horní Planá

Základní Informace

Zřizovatel: Město Horní Planá
IZO: 600 059 235
IČO: 60 084 731
Číslo účtu: 1800524544/0600 Moneta
Adresa: Jiráskova 186, 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
E-mail: info@zshorniplana.cz
www: www.zshorniplana.cz
Datová schránka: ymj6u8d

Aktuality

Docházka do ŠD

Vážení rodiče, pokud má být žák uvolněn ze školní družiny v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce, musí tuto změnu oznámit zákonný zástupce písemně (popř. telefonicky) vychovatelce oddělení. / viz Vnitřní řád ŠD / Petra Komžáková - vychovatelka...

číst více

Vánoční jarmark v Domově důchodců

V typicky pochmurném listopadovém počasí proběhl v areálu premiérový ročník Vánočního jarmarku v Domově důchodců. I naši žáci z 9. třídy přispěli svým stánkem s vánočními předměty k výborné atmosféře celé akce, kterou organizačně zajišťovala paní Hrubá se svými...

číst více

Vánoční pečení v Domově důchodců

Protože se blíží čas adventní, vypravili jsme se na předvánoční pečení do Domova důchodců. Toto již tradiční setkání bylo velmi příjemně stráveným časem s našimi staroušky. Celý domov jsme provoněli čerstvě napečeným cukrovím a  pomohli zdejším obyvatelům navodit...

číst více

Sedmáci ve středověku

    V rámci výuky středověkých dějin se žáci obou sedmých tříd vypravili do Klášterů v Českém Krumlově, aby se v reálném prostředí zdejších klášterů seznámili se životem lidí ve středověku. Ocitli se v roli řemeslníků, rolníků, duchovních i feudálů ,...

číst více

Halloweenské dopoledne

V pondělí 31.10. uspořádali žáci deváté třídy pro své spolužáky Halloweenský den. Na školní zahradě připravili několik stanovišť plných strašidelných úkolů. Žáci ostatních tříd je postupně procházeli a za jejich splnění je čekala sladká odměna. Počasí přálo, a tak si...

číst více

Pasování na čtenáře

Žáci 2. třídy byli dnes pasováni v KIC v knihovně na čtenáře. Každý musel přečíst krátkou říkanku, pak se podepsat do knihy a za odměnu si odnesli průkazku na celý rok zdarma. Tak budeme doufat, že z nich budou pilní čtenáři!    

číst více

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986