• 14.1. 2020 – schůzka předškoláky, začátek v 15:00 hodin v MŠ – účast nutná ( výchovný poradce, učitelka 1.třídy, zástupce PPP Český Krumlov )
  • 15.1.2020 – návštěva předškoláků na prvním stupni ZŠ Komenského ul.
  • 23.1.2020 – divadlo p. Pohody s pohádkou ,, Jak zima zaspala,,. Placeno ze záloh na akce MŠ
  • 27.1.2020 – další pokračování projektu MAP II – Země, voda, vzduch
  • 28.1.2020 – divadlo Zvoneček ,, Muzikantská pohádka ,, placeno ze záloh MŠ
  • 30.1.2020 – Karneval v MŠ