Zahajovací třídní schůzka

Vážení rodiče, v úterý 6. 9. 2022 se koná úvodní společná třídní  schůzka.

Zahájení schůzek v jednotlivých třídách je v 16:30 hodin

Program

 • informace k organizaci školního roku
 • seznámení se specifiky jednotlivých tříd
 • stravování
 • kontrola dat pro školní matriku (telefon na zákon. zástupce, datum narození…)
 • seznámení se školním řádem
 • omlouvání předškoláků
 • různé

Den otevřených dveří ve školce

V úterý 23. 8. 2022 od 14:30 hodin bude  v mateřské školce pro rodiče s dětmi  – den otevřených dveří. Můžete si prohlédnout prostory školky, získáte všechny potřebné informace k nástupu dětí  a září všichni můžete vkročit do školky a nového školního roku správnou nohou. Na všechny se těšíme –  tým mateřské školky

Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky

 

Srdečně zveme děti a jejich rodiče naší školky na Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky.  Akce se koná na zahradě MŠ ve čtvrtek 23. 6. 2022 od 15:30 hodin přibližně do 17:30 hodin.

Program

 • Rozloučení s předškoláky
 • Stezka s úkoly
 • Piknik na školní zahradě (uvítáme, pokud maminky přinesou něco dobrého na zub)

Informace k výletu třídy Motýlků

V úterý 21. 6. 2022 pojede třída Motýlků na školní výlet do Nové Pece.  Sraz všech dětí běžně ráno ve školce, po svačině odchod na vlakové nádraží. Odjezd vlaku 9:35 hodin. Příjezd zpět  do Horní Plané v 13:58 hodin. Děti si můžete vyzvednout cca od 14:30 hodin ve školce. Prosíme vhodnou obuv, oblečení do přírody, pokrývku hlavy a do batůžku pouze pití a menší svačinku. Ranní a odpolední svačinu budou mít děti zajištěnou ve školce.  Obědy budou všem dětem pro tento den odhlášeny (k obědu si děti opečou na  výletě špekáček). Při nepříznivém počasí se výlet ruší. Bližší informace u třídních učitelek.

Nabídka pracovního místa učitelka/učitel v mateřské škole

Do Mateřské školy Horní Planá přijmeme od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 (s možností prodloužení) kvalifikovanou učitelku/učitele.

Požadujeme: kladný vztah k dětem, spolehlivost, ochotu pracovat v teamu, kolegialitu.

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí v dobře vybavené mateřské škole s krásným okolím.

Životopisy zasílejte na adresu: info@zshorniplana.cz.

Tel. kontakt: 775 868 150

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní a Mateřská škola Horní Planá

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 6. 2022 od 14:30 do 16:30

Místo zápisu / Місце запису: Dobrovodská 81, Horní Planá

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: …………………

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Horní Plané dne/дата 30. 5. 2022

 

 

Mgr. Eva Dlouhá

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

 

 

 

Спеціальне зарахування для українських дітей

 

Dětský den na Olšině

Vážení rodiče dne 26. 5. 2022 pojedou všechny děti z MŠ na celodenní výlet na Olšinu. Dejte dětem batůžek, ve kterém bude

–pláštěnka, pití, svačina a malá sladkost (oběd – opékání buřtů).  Sportovní oblečení, pevnou obuv a na hlavu kšiltovky, /podle počasí. Sraz dětí, pokud pojedou rodiče  7.45 hodin na vlakovém nádraží Horní Planá.

Ostatní děti budou odcházet z MŠ 7.20 hodin. Celodenní strava bude na tento den dětem v MŠ odhlášená. Návrat do Horní Plané vlakem 13.50 hodin. Děti si můžete vyzvednout  v tuto dobu na vlakovém nádraží. Ostatní budou na hřišti u ZŠ Komenského ulice. Do MŠ se nevracíme!!!

Pokud bude nepříznivé počasí, silný déšť – nepojedeme.

 

Vystoupení dětí k svátku matek

 

Srdečně zveme maminky, babičky….. ve čtvrtek 5. 5. 2022 do naší mateřské školy na vystoupení

,, Mamince k svátku,,. Program třídy žabiček začíná v 16:00 hodin a třídy motýlků od 16:15 hodin.

(dle počasí proběhne vystoupení motýlků venku na zahradě MŠ)