Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Vážení rodiče,
vzhledem k dočasnému uzavření Základní školy a Mateřské školy v Horní Plané proběhne zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 7. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká děti narozených od září 2013 do srpna 2014 a děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

V mateřské škole jste obdrželi:
1. Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021
2. Informace o zpracování osobních údajů

Oba vyplněné a podepsané formuláře doručíte p. R. Preňkové.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Akce na měsíc BŘEZEN

5.3.2020 – Vystoupení dětí ze třídy Motýlků v Domově důchodců / MDŽ / – 13:15 hodin ( zrušeno )

9.3. 2020 – Besídka pro maminky / MDŽ /  bude rozdělena do dvou časových intervalů. Žabičky od 16:00 hodin, Motýlci od 16:30 hodin.

12.3.2020 – Vystoupení dětí v Pečovatelském domě v Horní Plané / k MDŽ /

16.3.2020 – Vyšetření očí proběhne v budově MŠ  od 8:45 hodin. Poplatek odevzdejte p. Preňkové / 150,- Kč /

20.3.2020 – Navštíví starší děti kamarády ve školní družině ve 12:30 hodin. Odpoledne plné her a zábavy.

23.3.2020 – Modrý den v MŠ

Jaro v přírodě – branná vycházka v okolí MŠ s plněním úkolů z projektu ,, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky ,, datum bude upřesněn podle počasí.

Akce na měsíc ÚNOR

5.2.2020 – Bílý den v MŠ – poznáváme bílou barvu kolem nás, oblečte své děti do bílého

10.2.2020 – 14.2.2020 – Jarní prázdniny – v době prázdnin nebudou starší děti chodit pracovat, vybírání dovolených

17.2.2020 – Poznáváme stopy zvěře, výukové dopoledne s lesním pedagogem VLS

18.2.2020 – Zahájení programu ,, NNEČISTO ,, v budově ZŠ v Komenského ulici

20.2.2020 – Výukový program pro třídu Motýlků – ,, Záchranář ,, seznámení dětí s první pomocí, jak se máme správně chovat ke kamarádům

24.2.2020 – Důležitá informativní schůzka ohledně PLAVECKÉHO VÝCVIKU a společného výletu do ZOO Hluboká nad Vltavou

Akce na měsíc LEDEN

 • 14.1. 2020 – schůzka předškoláky, začátek v 15:00 hodin v MŠ – účast nutná ( výchovný poradce, učitelka 1.třídy, zástupce PPP Český Krumlov )
 • 15.1.2020 – návštěva předškoláků na prvním stupni ZŠ Komenského ul.
 • 23.1.2020 – divadlo p. Pohody s pohádkou ,, Jak zima zaspala,,. Placeno ze záloh na akce MŠ
 • 27.1.2020 – další pokračování projektu MAP II – Země, voda, vzduch
 • 28.1.2020 – divadlo Zvoneček ,, Muzikantská pohádka ,, placeno ze záloh MŠ
 • 30.1.2020 – Karneval v MŠ

AKCE NA MĚSÍC PROSINEC

1.12.2019 – Rozsvícení vánočního stromku na náměstí v Horní Plané, začátek 17:00 hodin

3.12.2019 – Vánoční foceni s p. A. Práškovou

4.12.2019 – Čertovské dovádění, zahrada MŠ, začátek 15:30 hodin

5.12.2019 – Čertovský den v MŠ, odpolední vystoupení dětí v Domově důchodců  Horní Planá

6.12.2019 – Odpolední vystoupení dětí v Pečovatelském domě Horní Planá

11.12.2019 – Vánoční dílna pro všechny rodiče a děti z MŠ, začátek 15:00 hodin

17.12.2019 – Pečení vánočního cukroví a posezení dětí u vánočního stromku v MŠ

19.12.2019 – Vánoční nadílka pro zvířátka v lese

Plám akcí na měsíc listopad

6.11.202019 –  krmení lesní zvěře v oboře na Dobré Vodě

9.11.2019 – vystoupení dětí na sv. Martina kostel na Dobré Vodě – začátek od 16:00 hodin

Vystoupení dětí v Domově důchodců

Vystoupení dětí v pečovatelském domě v Horní Plané, spojené se společnou výrobou vánočních svícnů

18.11.2019 – II. pokračování projektu MAP ,, Země, voda, vzduch ,,

20.11.2019 – divadelní představení ,, Zvoneček ,, – ,, Vánoční pohádka ,, bude hrazeno ze záloh na akce

21.11.2019 – Zamykání zahrady

28.11.2019 – Vánoční dílna pro děti a rodiče

Akce na měsíc ŘÍJEN

 • 2.10.2019 – Celodenní výlet k hasičům do Českých Budějovic. Odjezd 8:00, příjezd 14:00 hodin
 • 8.10.2019 – Červený den v MŠ
 • 15.10.2019 – Ježkův podzim ( datum bude upřesněn ) práce s lesním pedagogem VLS, co dokáže podzim
 • 21.10.2019 – Divadelní představení KIC Horní Planá ,, O Všudybylovi ,, Hrazeno ze záloh na akce
 • Jablíčkové mlsání – pečení buchet z podzimních plodů ( datum bude upřesněn )
 • 23.10.2019 – Podzimní focení ( venku ) pokud bude, bude včas ohlášena
 • 28.10.2019 – Vítání občánků
 • 31.10.2019 – Halloweenské odpoledne pro všechny děti s rodiči. Začátek v 16:00 hodin

Plán akcí na měsíc ZÁŘÍ

4.9. 2019 – Zahajovací schůzka pro všechny rodiče dětí z MŠ, zahájení v 15:30 hodin v budově MŠ

17.9.2019 – Přijede divadlo do MŠ, Pohádka ,, O Koblížkovi ,, – hrazeno bude ze záloh na akce

18.9.2019 – Slavnostní otevření nového lesního environmentálního hřiště od 15:00 hodin

23.9.2019 – Zahájení programu ,, Pojízdná laboratoř,, – Země, voda, vzduch – ( děti ze třídy MOTÝLKŮ )

 

 

Začátek školního roku

26. 8. 2019 zahájení provozu mateřské školky.

26. 8. 2019 zahájení provozu školní jídelny v Jiráskově ulici.

2. 9. 2019 začátek školního roku, 1. -3. třída v ulici Komenského, 4. – 9. třída v ulici Jiráskova, první den 2. září začíná škola v 8.00 hod. (1. třída bude mít jednu vyučovací hodinu, ostatní třídy dvě vyučovací hodiny).

2. 9. 2019 zahájí provoz školní družina, v době od 7.00 do 10.00 proběhne zápis do školní družiny na nový školní rok.