Vystoupení dětí k svátku matek

 

Srdečně zveme maminky, babičky….. ve čtvrtek 5. 5. 2022 do naší mateřské školy na vystoupení

,, Mamince k svátku,,. Program třídy žabiček začíná v 16:00 hodin a třídy motýlků od 16:15 hodin.

(dle počasí proběhne vystoupení motýlků venku na zahradě MŠ)

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

  1. 5. 2022 a 3. 5. 2022 od 15 hodin do 16:30 hodin proběhne v budově školky Dobrovodská 81 zápis do mateřské školy  Horní Planá na nový školní rok.  K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a potvrzení lékaře na evidenčním listě. Potřebné dokumenty k zápisu zle předem vyzvednout ve školce nebo vytisknout z webu školy.

Povinnost plnit docházku předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly věku pěti let do 31. 8. 2022.

Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte nás na čísle 775 867 983 nebo na e-mailové adrese: skolka@zshorniplana.cz.

Provoz mateřské školy během letních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena
od 11. 7. 2022 do 5. 8. 2022.
V týdnu od 11. 7. 2022 do 15. 7. 2022
bude pro zájemce zajištěna možnost
umístění dětí do MŠ Černá v Pošumaví.
V případě vážného zájmu se hlaste co
nejdříve u vedoucí učitelky

Jarní focení

 

17. 5. 2022 dopoledne proběhne v MŠ jarní focení dětí (p. Adéla Prášková).

Předpokládaná cena za třídní fotografii je 50 Kč a jednotlivci nebo skupinky 35 Kč. U třídní učitelky si nahlaste počet fotografii. (fotky:  celá třída, jednotlivci, sourozenci, s kamarádem).

Fest Ukrajina

Vážení rodiče,

v sobotu 9. 4. 2022 pořádá naše město benefiční koncert Fest Ukrajina, na kterém budeme s dětmi naší MŠ také vystupovat. S dětmi se společně sejdeme ve 14:30 hodin v KICU. Vystoupení dětí je dle programu plánované ve 14:40 hodin.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,
dne 12. 4. 2022 se uskuteční v době od 15:00 do 17:00 zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Zápis se týká dětí narozených v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Lesní pedagogika – ptáci na krmítku

Ve středu 19. 1. 2022 dopoledne přijde do naší školky lesní pedagog a společně s ním si děti budou povídat o ptácích, kteří létají na krmítko. Program bude částečně probíhat ve školce i venku.

Schůzka před zápisem do 1. třídy

Vážení rodiče,

 ve čtvrtek 27.1. 2022 od 16 hodin zveme  do mateřské školky zákonné zástupce předškolních dětí na společnou schůzku před zápisem do 1. ročníku ZŠ.

Našimi hosty budou

  • Lenka Jandová – učitelka ZŠ
  • Martina Lietavcová – speciální pedagog
  • Romana Kupčáková – výchovný poradce

Program

  • Co všechno můžete udělat pro úspěšný start dítěte v základní škole – výměna zkušeností, názory odborníků, dotazy rodičů
  • Informace ohledně odkladů školní docházky, popřípadě předčasného nástupu do základní školy

 

Pozn. Prosíme o dodržování všech nařízeních ohledně Covid-19 (respirátory, dezinfekce, rozestupy)