Po dvou letech setkávání s klienty Domova důchodců v Horní Plané nadešel čas loučení. Téměř pravidelně letošní deváťáci docházeli za ,,svými staroušky“ do místního domova důchodců. Za tu dobu vyrobili spoustu úžasných výrobků, odehráli desítky společenských her, společně si zazpívali i zatancovali a vzájemná komunikace byla pro všechny příjemným zpestřením a pomohla vzájemné toleranci  a sounáležitosti obou generací. Poděkování patří i p. Heřmánkové z Vojenských lesů, která nám dodávala přírodní materiál a sama pomáhala z něj vyrábět krásné výrobky a paní Hrubé z Domova důchodců, která vymýšlela nejrůznější společné aktivity.

Ivo Černý a žáci 9. třídy