Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

V týdnu od 12. 4. do 16. 4. budou ve škole přítomni žáci 1., 3. a 4. třídy. Žáci 2. a 5. třídy pokračují v distanční výuce.

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. budou ve škole přítomni žáci 2. a 5. třídy. Žáci 1., 3. a 4. třídy se vracejí na distanční výuku.

Podmínkou pro účast na vzdělávání ve škole bude negativní antigenní test a žádné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma/ucpaný nos…)

Testovat se budou žáci 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) vždy po příchodu do školy, který bude časově odstupňován. O příchodu a průběhu testování vás budou informovat třídní učitelky dne 9. 4. na on-line třídních schůzkách, které se uskuteční po on-line výuce Vašich dětí.

Školní jídelna bude v provozu.

Schéma testování

Instruktážní video k testování https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

On-line individuální konzultace

Vážení rodiče,

ve dnech 12. – 14. 4. 2021 se uskuteční v době od 14:00 do 17:30 individuální konzultace ohledně hodnocení prospěchu Vašich dětí. Vzhledem k epidemiologické situaci není možná osobní přítomnost zákonných zástupců ve škole a konzultace tak proběhnou on-line v prostředí MS Teams, do kterého se přihlásíte přes údaje svých dětí. V kalendáři si najdete schůzku, kterou tam zadá vyučující a připojíte se do ní. Žádáme Vás proto, abyste se v případě zájmu zapsali do 9. 4. na konkrétní čas k vyučujícímu, se kterým potřebujete mluvit. V tabulce se musíte posouvat dolů a doprava.

Odkaz na individuální konzultace zde

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče předškoláků,

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci a dočasnému uzavření Základní školy a Mateřské školy v Horní Plané proběhne zápis do 1. ročníku základního vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká děti narozených od září 2014 do srpna 2015 a děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

Vedoucí učitelka mateřské školky paní Zdeňka Pešlová Vám předala:

 1. Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Informace o zpracování osobních údajů
 3. Dotazník pro rodiče
 4. Jak můžete pomoci svým dětem – doporučení pro rodiče u zápisu
 5. Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka
 6. Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky – pouze pro zájemce

Všechny vyplněné a podepsané formuláře doručíte, prosím, do schránky v mateřské školce do 31. 3. 2021.

O předání vyrozumění o přijetí k základnímu vzdělání či povolení odkladu povinné školní docházky budete včas informováni.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Nanečisto

Vážení rodiče předškoláků,

dne 16. 3. 2021 v 17:30 zahájíme prvním setkáním projekt Nanečisto. V jeho průběhu se:

seznámíte s:

 • paní Mgr. Et. Bc. Martinou Lietavcovou – speciální pedagožkou z PPP v Českém Krumlově
 • budoucí třídní učitelkou paní Mgr. Jiřinou Smetanovou
 • výchovnou poradkyní paní Mgr. Romanou Kupčákovou

dozvíte:

 • jak můžete pomoci svým dětem v jejich dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky
 • jak předcházet poruchám učení
 • jak rozvíjet řečové a čtenářské dovednosti

získáte:

 • důležité informace ohledně zahájení povinné školní docházky dětí
 • odpovědi na Vaše případné dotazy

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci budeme tento projekt realizovat distančním způsobem prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje Vám předala vedoucí učitelka MŠ paní Zdeňka Pešlová.

Zkušební připojení se uskuteční v pondělní 15. 3. v 17:30.

MS Teams – Návod na připojení

Těšíme se na spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Provoz školy od 1. 3. do 21. 3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda České republiky přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy na základním vzdělávání v základní škole. Žáci těchto ročníku přecházejí od 1. 3. 2021 na distanční způsob vzdělávání. Ostatní ročníky pokračují v distanční výuce.

Zadávání domácí práce sledujte, prosím, v E. žákovské nebo týdenních plánech zveřejňovaných na webových stránkách školy. Pro on-line komunikaci s třídní učitelkou využijte každodenní konzultace, do kterých se přihlásíte prostřednictvím MS Teams:

 • pro 1. třídu v době 9:00 – 9:30
 • pro 2. třídu v době 9:30 – 10:00

Informace o čerpání ošetřovného naleznete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Školní jídelna bude v období  1. 3. – 21. 3. 2021 pro všechny strávníky uzavřena.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem do dalšího období mnoho sil.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Informace o uzavření škol a školských zařízení

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda České republiky přijala krizová opatření, kterými se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Školka bude od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 uzavřena. Pravidelně sledujte webové stránky mateřské školy, kam budeme vkládat všechny potřebné informace. Pokud budete potřebovat , můžete nás telefonicky kontaktovat na telefonu 775 867 983. V následujících dnech rodiče předškoláků obdrží také informace o distanční výuce. Informace o čerpání ošetřovného naleznete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem k uzavření škol nemůžeme předat pololetní vysvědčení osobně. Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 naleznete ve školním informačním systému Bakaláři. Otevřete si v levém sloupci Klasifikaci a poté Pololetní klasifikaci.

Vysvědčení v tištěné podobě předají třídní učitelé žákům 1. den po návratu do školy.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat žákům za to, jak zvládají v této nelehké době distanční výuku, a rodičům za jejich vytrvalou pomoc a spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Pololetní vysvědčení v 1. a 2. třídě

Tento bláznivý rok dospěl do své poloviny. Žáci první a druhé třídy jako jediní dostanou do ruky pololetní vysvědčení. Nebylo to pololetí normální a snadné. Druháci se o tom přesvědčili už v loňském roce. Naučit děti dobře číst a psát přes obrazovku počítače je nemožné. A tady patří velký dík rodičům. Stali se z nich na chvíli domácí učitelé, kteří s dětmi poctivě pracovali a pomohli nám s učením. Děti přišly o důležitou část roku, kdy se seznamují s chodem školy, s pravidly, s řádem hodin, s tím, jak se v hodinách pracuje….. Díky tomu, že nám bylo umožněno nastoupit do školy, jsme vše zvládli. Děti si odnesou domů své první krásné vysvědčení.

Lenka Jandová

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda České republiky omezuje s účinností ode dne 4. ledna 2021 do odvolání provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků 3. – 9. tříd na základním vzdělávání v základní škole. Žáci těchto tříd se vzdělávají distančně.

Žáci se budou pravidelně připojovat k on-line výuce přes MS Teams. Vyučující si povedou evidenci účasti žáků v on-line hodinách. Pokud se žák do on-line hodiny nepřipojí, musíte jeho nepřítomnost omluvit, jako když není ve škole. Žák si musí doplnit učivo probírané v této hodině.

Kromě on-line výuky budou vyučující i nadále vkládat úkoly do systému Bakaláři. Proto je nutné, aby žáci denně sledovali část Výuka a v ní Domácí úkoly. Pokud si vyučující vyžádá ke kontrole určitý úkol a žák ho nedodá, bude hodnocen známkou nedostatečný. Distanční výuka je povinná.

Rozvrh pro on-line výuku

Návod na připojování do MS Teams

Děkujeme za spolupráci

Mgr. J. Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Individuální konzultace

Vážení rodiče,

ve dnech 4. – 6. 1. 2021 se uskuteční individuální konzultace ohledně hodnocení prospěchu Vašich dětí. Vzhledem k epidemiologické situaci musíme omezit přítomnost osob ve škole. Žádáme Vás proto, abyste se v případě zájmu zapsali na konkrétní čas k vyučujícímu, se kterým potřebujete mluvit. Pokud budou časy již obsazené, kontaktujte jednotlivé vyučující a domluvte se na řešení.

Pro e-mailovou komunikaci používejte výhradně nové školní e-maily uvedené v kontaktech na webových stránkách školy.

Odkaz na individuální konzultace   zde

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy