Sběrová akce 2019/2020

V letošním školním roce jsme opět sbírali starý papír. Celkové množství přes 5,5 tuny je menší oproti minulým rokům i proto, že akce byla poznamenána zkrácenou výukou. Sběr budeme tentokrát odvážet až po prázdninách a věřím, že za získané peníze opět nakoupíme nějaké pomůcky pro zlepšení výuky.

Nejlepší sběrači:

 1. František Dvořák     3. tř.   722 kg
 2. Šimon Mrázek         2. tř.   491 kg
 3. Tomáš Tran             4. tř.   348 kg

Více než 200 kg nasbírali F. Homolka, E. Kupčáková, J. Anichober, J. Uhlíř a Z. Rynešová

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili.

Mgr. H. Bürgerová

Vyhráli jsme 20 000

Ptáte se, jak je to možné?

V září 2017 odstartoval projekt Sazka Olympijský víceboj. Je to největší školní sportovní projekt v naší republice. Mezi jeho zakladatele patří naši olympijští vítězové a mistři světa v desetiboji – Roman Šebrle a Robert Změlík.

Naše škola se do tohoto projektu zapojila brzy po jeho vyhlášení. Již několik let plníme jednotlivé disciplíny v hodinách TV. Protože rozvíjí všestrannost, snažíme se neustále výkony zlepšovat. Prvňáci a druháci plní pouze Olympijský diplom, od třetí třídy i Olympijský odznak. V letošním školním roce splnilo požadavky 80% žáků školy, ostatní si nemohli chybějící disciplíny dokončit z důvodu distanční výuky. Zájemci neustále kontrolují výsledky a někteří by je nejraději každou hodinu zlepšovali.

Velkou radost nám proto udělala dne 15. 6. 2020 zpráva o tom, že v letošním školním roce byla naše škola vylosována mezi výherce finanční odměny a na nákup pomůcek dostaneme 20 000 Kč.

Co je smyslem tohoto projektu?

Je určen pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a jeho úkolem je zlepšit pohybovou průpravu dětí. Není proto určen pouze pro sportovně nadané žáky. Při jeho plnění mohou školy vyhrát Olympijský trénink na škole, který vede některý významný sportovec se svým týmem spolupracovníků. Každoročně se také mezi vylosované školy rozdělí 1 000 000 KČ na nákup sportovního zboží.

Olympijský diplom je určen zejména pro 1. stupeň a pro jeho získání je potřeba splnit osm různých disciplín. Pokud je žák splní, dostane diplom, na kterém mu navíc poradí, jakému sportu by se měl věnovat. To pořadatelé zjistí po vyhodnocení zaslaných výkonů.

Olympijský odznak již klade důraz na výkonost jednotlivce v deseti disciplínách, proto je určen zejména pro žáky 2. stupně. Ti, kteří získají určený počet bodů, odznak získají, ostatní dostanou diplom, na kterém mají uvedené body za jednotlivé výkony.

Mgr. Hana Bürgerová

Informace pro přihlášené žáky 2. stupně

Vážení rodiče a žáci,
od 8. 6. 2020 budou probíhat konzultační hodiny pro přihlášené žáky 2. stupně (netýká se závěrečných, tedy 9. ročníků).

Přihlášení žáci se budou řídit pravidly obsaženými v  dokumentu Ochrana zdraví a provoz základní školy

Konzultační hodiny budou probíhat podle následujícího rozpisu: Rozvrh

Žáci budou mít s sebou: přezůvky, učebnice a sešity podle rozvrhu, psací a rýsovací potřeby a Čestné prohlášení s datem dne příchodu do školy.

I nadále pokračuje distanční výuka a všichni žáci plní zadávané úkoly.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy.

Informace o přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

Vážení rodiče,
od 8. 6. 2020 je možná přítomnost žáků 2. stupně (netýká se závěrečných, tedy 9. ročníků) ve škole za účelem konání konzultací či třídnických hodin.

Docházka žáků je dobrovolná. Aktivity budou probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Vzhledem k organizačním možnostem školy a ochraně zdraví Vašich dětí budou aktivity probíhat takto:

 1. Každý den přijde do školy pouze jedna skupina tvořená žáky jedné třídy.
 2. Činnosti budou zaměřeny na sjednocení, ujasnění, doplnění učiva zasílaného v době distanční výuky přes systém Bakaláři.
 3. Rozvrh činností bude upřesněn.
 4. Žáci budou odcházet domů ve 12:20.

Školní jídelna bude v provozu pouze pro žáky přihlášené do skupiny. Na oběd budou moci jít pouze v den, kdy budou ve škole.

Prosím, abyste se seznámili s dokumenty:

 1. Podmínky pro přijetí do skupiny
 2. Ochrana zdraví a provoz základní školy
 3. Ochrana zdraví a provoz školní jídelny

Poté zvažte účast Vašich dětí na konzultacích či třídnických hodinách.

Rozhodnete-li se pro účast, musíte:
1. Do 3. 6. 2020 do 12:00 doručit do ředitelny školy či schránky v Jiráskově ulici, nebo poslat       e-mailem na
skola@horniplana.cz vyplněnou a podepsanou Přihlášku do skupiny. 

2. Sledovat webové stránky školy s dalšími informacemi.
3. Při příchodu do školy v určený den odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení.

Distanční výuka pro žáky bude pokračovat i nadále až do 30. 6. 2020.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Nabídka pracovního místa

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá hledá kuchařku a vedoucí jídelny do mateřské školy.
Nástup 24. 8. 2020.
Požadavky: vyučení v oboru, základní znalosti práce na PC.
Nabídky zasílejte do 15. června 2020 e-mailem na: skola@horniplana.cz, nebo na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26

Obnovení provozu Mateřské školy

Vážení rodiče,

rozhodnutím zřizovatele, Města Horní Planá, obnovuje dne 18. 5. 2020 Mateřská škola Horní Planá svůj provoz. Žádáme Vás, aby se důkladně seznámili s dokumenty:

 1. Ochrana zdraví a provoz Mateřské školy
 2. Čestné prohlášení

Rozhodnete-li se pro nástup dítěte do školky, musíte ráno při příchodu odevzdat výše uvedené dokumenty vyplněné a podepsané.

Zdeňka Pešlová, vedoucí učitelka mateřské školky

Informace k obnovení docházky žáků 1. – 5. třídy

Vážení rodiče,
dne 25. 5. 2020 dojde v omezeném režimu k obnovení docházky žáků 1. – 5. ročníku.
Školní jídelna bude v provozu.
Školní družina nebude poskytována.

Prosím, abyste se seznámili s dokumenty:
1. Ochrana zdraví a provoz základní školy
2. Podmínky pro zařazení žáka do školní skupiny
3. Ochrana zdraví a provoz školní jídelny

Poté zvažte účast Vašich dětí na vzdělávacích aktivitách.
Rozhodnete-li se pro účast, musíte:
1. do 18. 5. 2020 doručit do školy vyplněnou a podepsanou Žádost o zařazení do školní skupiny
2. sledovat webové stránky školy s dalšími informacemi
3. při příchodu do školy dne 25. 5. 2020 odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy