Projektová akce Borderwalk

Ve středu 13. října jsme se zúčastnili projektové akce společně s rakouskou školou z Ulrichsbergu. Celý den pro nás začal jedním malým dobrodružstvím, a to „přeplavat“ Lipenskou přehradu, kde nás vyzvedl rakouský autobus. Po chvilce jsme dorazili k rozhledně Moldaublick, odkud jsme viděli až k nám domů. Poté nás čekala spousta zajímavých lesních aktivit, při kterých nás mile i nemile překvapil déšť a sněhové krupky. S velkým štěstím se nám i po dešti podařil rozdělat oheň a tak jsme měli k obědu teplé špekáčky. Po celodenní spolupráci jsme si vyměnili kontakty s našimi novými kamarády, na které se už teď těšíme při dalším shledání.

Třída 6. A a 6. B

7.A na Olšině

V pondělí 20. září se třída 7. A vypravila vlakem k rybníku Olšina. Zde žáci společně s lesní pedagožkou Růženou Heřmánkovou absolvovali výukový program zaměřený na vodu a její okolí. Cestou od vlakové zastávky jsme si prohlédli stálou expozici v rybářské baště i návštěvnické středisko. Pak už nás čekala samotná stezka kolem rybníka, kde jsme sledovali jednotlivé biotopy. V rámci přírodopisu momentálně probíráme obratlovce kolem vody, takže žáci pojmenovávali živočichy na rozdaných kartičkách a snažili se je umístit do správného prostředí okolo rybníka. Zároveň jsme si zopakovali rostliny i bezobratlé živočichy vyhledávající vlhká místa či přímo vodu samotnou. Během celé cesty vznikala spousta otázek, na které jsme postupně také našli odpovědi. Celý okruh jsme zvládli s minimálním zablácením a počasí nám také přálo.

9. třída – Krásná Hora

Po loňském roce, kdy jsme byli rozdělení na A a B, jsme se letos opět spojili do jedné  třídy. Abychom se spolu opět sžili, vyrazili jsme hned 3.9.2021 na společný pěší výlet z Nového Údolí přes zaniklou obec Krásná Hora do Stožce. Po cestě jsme ve skupinkách plnili úkoly podle pracovních listů vypracovaných NP Šumava a dozvěděli se tak nové informace o historii a přírodě tohoto místa.  Počasí nám přálo a my jsme si těch 10 km chůze krásnou krajinou pěkně užili.

Žáci 9 třídy a R. Kupčáková

Mosty 2021

V pondělí 6. 9. 2021 jsme se vydali se třídami na seznamovací kurz – MOSTY. Tentokrát jsme se vyrazili k rybníku Olšina na LDT pod Květušínem, kde probíhaly seznamovací aktivity. Žáci se poznávali s nově příchozími i s učiteli, kteří je budou na druhém stupni učit. Večer jsme si opekli špekáčky a zpívali jsme s kytarou písničky. Druhý den jsme se vydali na Naučnou stezku Olšina a po jejím zdolání nás čekal oběd v restauraci. V půl druhé jsme nasedli na vlak a vydali se domů, všichni zdraví a v pořádku s dobrou náladou.

Reakce žáků:

„Na oběd jsme dostali teplou polívku, teplý řízek s teplou kaší za neznámou cenu. Kapesné bylo asi jenom na okrasu. 🤷‍♀️ Jinak tam byla sranda a moc se nám tam líbilo.“

„Když jsme konečně došli do restaurace, tak jsem málem umřela 😀 Jídlo ale bylo výborné.“

„Líbilo se nám vyrábění třídních maskotů, Pepi a Karlíka.“

Třídy 6.A a 6.B

třídní učitelky Monika Košařová a Jana Zelenková

Osmáci pokračují ve spolupráci s domovem důchodců

Osmáci převzali štafetu ve spolupráci s domovem důchodců

Letošní 8. třída navázala na dlouholetou spolupráci s Domovem důchodců v Horní Plané první seznamovací návštěvou.

Setkání se uskutečnilo za slunečného počasí ve velmi příjemném prostředí zahrady domova.

Všech 18 přítomných žáků se představilo zdejším obyvatelům domova a při krátké společné procházce ,,zaseli první semínka“ přátelství. Už nyní se těšíme na říjnovou návštěvu.

Ivo Černý, třídní učitel 8. třídy

Zápis do ŠD

Zápis do školní družiny na školní rok 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021 v ZŠ v Komenského ulici, v době od 7.30 do 9.30. Od čtvrtka 2. září je družina v běžném provozu. Do ŠD se přijímají přednostně žáci 1. a 2. třídy zaměstnaných rodičů a dojíždějící žáci. Žáci z vyšších tříd I. stupně ZŠ se přijímají do naplnění kapacity ŠD.

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Informace k zahájení školního roku 2021 – 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 1. 9. zahájíme společně školní rok 2021/2022. Přejeme vám pohodový začátek, příjemné a bezpečné prostředí ke vzdělávání, mnoho radosti se spolužáky i pedagogy a dobrý pocit z odvedené práce.

Informace pro 1. třídu

Žáci se zákonnými zástupci se sejdou v 8:00 před školou, poté odejdou se svojí třídní učitelkou do třídy. Zákonným zástupcům žáků 1. třídy bude tento slavnostní den vstup do školy výjimečně umožněn. Samozřejmostí je použití respirátoru. Program bude ukončen v 8:30.

Ve dnech 2. – 3. 9. budou žáci přítomni ve škole od 7:45 do 10:30. Poté odcházejí domů, nebo společně na oběd.

Informace pro 2. – 9. třídu

1. 9. budou žáci přítomni ve škole v době od 7:45 do 9:20.

2. 9. + 3. 9. budou žáci přítomni ve škole: 2. – 5. třída 7:45 – 11:25, 6. – 9. třída 7:45 – 12:20. Žáci budou pracovat se svými třídními učiteli.

1. 9. se budou vydávat obědy od 10:30.

Od pondělí 6. 9. bude výuka probíhat standardně dle rozvrhu.

Prosím, seznamte se s následujícími informacemi (otevřete si modré odkazy):

Informace k provozu školy

Testování žáků

Vzhledem k tomu, že daná opatření platí pouze do 9. 9. 2021, o dalším vývoji a podmínkách prezenční výuky Vás budeme včas informovat.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy.

Nabídka pracovní pozice učitel/učitelka

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá hledá učitele/učitelku všeobecně vzdělávacích předmětů.

Požadavky:

– pedagogické vzdělání dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

– vyučovací předměty: matematika, fyzika, informatika, dílny

– spolehlivost, schopnost pracovat v týmu

– uživatelská znalost práce na PC

– komunikační schopnosti

Nabídky zasílejte e-mailem na:  info@zshorniplana.cz