Distanční výuka ve dnech 14. 10. – 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

vláda České republiky omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se s účinností ode  dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Základní škola přechází na distanční výuku, všichni žáci jsou povinni se distanční výuky účastnit.

Žáci budou dostávat úkoly přes školní systém Bakaláři, do kterého se připojí pomocí přístupových hesel. Pro žáky 1. – 5. třídy mají přístupová hesla zákonní zástupci. Pro žáky 6. – 9. třídy mají přístupová hesla zákonní zástupci i žáci. Po přihlášení do systému sledujte oddíl Výuka a v něm Domácí úkoly. Vyučující budou každý den vkládat úkoly pro daný den a vyučovací hodinu.

V současné době pracujeme na zprovoznění jednotné komunikační platformy, kdy budou žáci z jedné třídy ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracovat v součinnosti s vyučujícím. O způsobu připojení Vás budeme informovat.

Školní jídelna zůstává v provozu. Kdo nebude mít zájem o stravování, musí si stravu odhlásit. Obědy se budou vydávat pro žáky 1. stupně v rozmezí 11:00 – 12:00, pro žáky 2. stupně v rozmezí 12:15 – 13:30. Podle aktuální situace budou časy výdeje průběžně upravovány. Sledujte stránky školy.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně školy

Výuka na 2. stupni v období od 12. do 27. 10. 2020

Vážení rodiče,
z rozhodnutí MŠMT omezujeme provoz 2. stupně podle školského zákona :

V týdnu od 12. do 16. října budou ve škole osobně přítomni žáci 6. A, 6. B a 7. třídy a vzdělávat se podle rozvrhu. Žáci 8. A, 8. B a 9. třídy se v tomto týdnu osobně neúčastní na vzdělávání ve škole a vzdělávají se distančním způsobem přes školní systém Bakaláři.

V týdnu od 19. do 23. října se třídy vymění.

Žáci jsou povinni distanční výuky se účastnit.

26. a 27. říjen jsou vyhlášeny jako dny volna.

Ve školní jídelně se mohou stravovat i žáci, kteří se  budou v daný týden vzdělávat distančně a to v době  11:15 – 12:00. Kdo nebude mít zájem o stravování, musí si oběd odhlásit u vedoucího školní jídelny.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky

 

Keltové v Třísově

V pátek 18. září se páťáci vydali na cestu časem za Kelty. Spolu s paní Sovovou z Ekocentra Šípek jsme si prohlédli zbytky keltského oppida v Třísově. Během cesty děti plnily různé úkoly (např. poznávat houby, stopy zvířat, nebo rostliny), za které získávaly indície v podobě písmen v  keltské abecedě ogham. Z písmen pak rozluštily tajenku, ve které se dověděly o životě Keltů. Nakonec si mohly vyzkoušet tkaní na jednoduchém hřebenovém stávku. Počasí nám přálo, a tak se výlet pěkně vydařil.

fotogalerie:https://zshp2020.rajce.idnes.cz/Trisov_5._tri/

Družinové ohlédnutí – září

V naší školní družině jsme prožili pěkný první měsíc v letošním školním roce. Pokud nám to počasí dovolí, trávíme odpoledne venku. Hrajeme si na dětském hřišti, sportujeme na novém hřišti nad školou. Moc jsme si užili i procházky na písečnou pláž a stavění z písku. V družině hrajeme různé zábavné a pohybové hry. Svoje znalosti procvičujeme a upevňujeme formou didaktických her. Pravidelně čteme, nyní knihu „Pohádkový kolotoč“. Z papíru jsme skládali myšku, rybičku a domeček. Také jsme si zkusili zapouštění barev do vlhkého podkladu. Kreslili jsme místo, kde je nám dobře, kam rádi chodíme. V rámci projektového dne proběhlo venkovní divadlo, zaměřené na ekologii.

Petra Komžáková

Foto zde:https://zshp2020.rajce.idnes.cz/Druzinove_ohlednuti_-_zari/

Sběrová akce

V letošním školním roce budeme opět vybírat starý papír. Prosím, abyste odpad třídili, nedávali do něho kartony (krabičky od léků, čajů apod.), igelity (v nich zabalené časopisy, obálky s okýnky). Třídění nám přidělává hodně práce a zabírá spoustu času. Sběr budeme vybírat pouze v budově ZŠ v Jiráskově ulici (úhlopříčně od vjezdu do dvora) každé pondělí od 7:15 do 7:45 hodin.

Za získané peníze opět nakoupíme pomůcky pro Vaše děti.

Děkuji za spolupráci.

H. Bürgerová

Srdce Vltavy

První akce turistického kroužku nás zavedla do nových míst v okolí Horní Plané. Využili jsme stezky, které propaguje KIC v Horní Plané, a vydali se na jednu z nich.

Na místě srazu se nás sešlo 17, děti i učitelé a asistenti ZŠ. Počasí bylo velmi příjemné, svítilo sluníčko a zároveň nebylo horko. Cestou na Maňávku jsme se zastavili u rybníka, ale bobří hrad byl tentokrát téměř celý ukryt pod vodou. Pokračovali jsme dále na „Pěticestí“, cestou někteří hledali, ale nesbírali houby, ostatní se jen radovali z volného pohybu. Všichni si však užívali krásných výhledů na okolní krajinu včetně ukrytého Srdce Vltavy. Přes Maňavu a dále po cyklostezce jsme došli opět do Horní Plané. A nohy nás trochu pobolívaly, ušli jsme asi 15 km. Ale již se všichni těšíme na další výšlap.

H. Bürgerová