Individuální konzultace ve dnech 10. 1. a 18.1. 2022

Vážení rodiče,

ve dnech 10. 1. a 18. 1. se uskuteční individuální konzultace ohledně hodnocení prospěchu Vašich dětí. Abychom omezili přítomnost většího počtu osob ve škole, žádáme Vás, abyste se v případě zájmu zapsali na konkrétní čas k vyučujícímu, se kterým potřebujete mluvit.

Konzultace pro 4. – 9. třídu dne 10. 1. – odkaz  zde

Konzultace pro 1. – 3. třídu dne 18. 1. – odkaz  zde

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Testování ve dnech 3. 1. – 16. 1. 2022

Vážení rodiče,

preventivní plošné testování antigenními testy (formou stěru z přední části nosu) se bude v období od 3. 1. do 16. 1. provádět každé pondělí a čtvrtek; následně od 17. 1. pouze v pondělí.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později  (nebo jiný den), provede se test bezprostředně po jeho příchodu.

Testovat se nově budou všichni žáci i zaměstnanci školy bez ohledu na ukončené očkování či prodělané onemocnění COVID-19.

Informační leták pro rodiče

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Přání krásných Vánoc

Přání krásných Vánoc

Přes adventní čas jsme se s dětmi připravovali na očekávané Vánoce. Pověděli jsme si o tradicích, nakrmili jsme zvířátka v lese, ochutnali sladké vánoční cukroví a ozdobili hned tři vánoční stromečky. Také si děti připravily malinké představení pro radost a s přáním krásných Vánoc a veselého silvestra se budeme těšit v novém roce.

Fotky si můžete prohlédnout v aplikaci Office 365.

Předvánoční čas

V každé třídě jsme si udělali vánoční posezení s koledami a vánočním cukrovím. Společně jsme navštívili betlém na náměstí, kde jsme si popovídali o Vánocích.

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok plný zdraví.

1.,2., a 3. třída!

Deváťáci virtuálně v Temelíně

Ve čtvrtek 16.12. měli deváťáci jedinečnou možnost podívat se do Temelína, dozvědět se spoustu zajímavých informací a zasoutěžit si o pěkné ceny. Ze třídy jsme se připojili do Teamsů JE Temelín a dostali jsme se do studia, kde se nám a dalším připojeným školám věnovali dva moderátoři. Společně jsme se podívali do různých koutů elektrárny, zjistili jsme, kolik peletek paliva najdeme v jaderném reaktoru, jak je celá elektrárna velká, jak je to s oblečením a dokonce i to, že málokdo má přístup všude. A to zdaleka nebylo všechno. Během hodinové online prohlídky plné povídání, diskuzí, schémat nebo virtuálního pohybu po areálu byli i žáci několikrát zapojeni do přenosu v různých tipovacích výzvách. Nakonec měli moderátoři pro každou školu otázku a nejrychlejší (nebo nejhlasitější) správná odpověď ve třídě získala pro daného žáka pěkné ceny.

L. Kášová a M. Špaková

8. třída v předvánočních Českých Budějovicích

Osmáci v předvánočních Budějovicích

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se podařilo těsně před Vánocemi zorganizovat pro 8. třídu exkurzi do muzea v Českých Budějovicích. Tématem výstavy byl volný čas ženy v 19. století. Tato tématika úzce souvisí s historickým obdobím, se kterým se seznamují žáci v hodinách dějepisu i literatury.

Kromě této části expozice jsme se zaposlouchali do velmi zajímavého výkladu o výrobě ozdob z rybích šupin a nahlédli jsme do tajů výroby čokolády v Čechách i samotných Českých Budějovicích.

Cestou za vánočními trhy a nákupy jsme si ukázali i zajímavá místa krajského města – Krajský soud, Jihočeské divadlo, Biskupské gymnázium, náměstí Přemysla Otakara II. a další význačná místa.

Je dobře, že se nám společná cesta vydařila (i zásluhou tatínka Báry Plzákové, který nám ochotně zajistil druhý dozor) a alespoň malinko jsme se naladili na přicházející vánoční čas.

Ivo Černý, třídní učitel 8. třídy

Sedmáci v českokrumlovských klášterech

 

Sedmáci za středověkem v českokrumlovských klášterech

I přes nepříznivou a složitou dobu se naší škole podařilo zorganizovat pro žáky 7. tříd historickou exkurzi do českokrumlovských klášterů. První část návštěvy tvořilo putování středověkem se zdejším průvodcem, který nás seznámil se všedním životem v této době, se zvyky a tradicemi a žáci si měli možnost vyzkoušet středověké oděvy i brnění.

A protože se blíží vánoční svátky, děti si ve druhé části exkurze vyrobily pro své blízké v řemeslných dílnách krásné dárky – skleněné vánoční svíčky a namalovaly sádrové odlitky nejrůznějších tvarů.

Všem se výprava za poznáním středověku velmi líbila a těšíme se na další společné aktivity.

Ivo Černý, Markéta Špaková a Iveta Janáčková