Přespolní běh 1. – 3. třída

Přespolní běh 1. – 3. třída 

Využili jsme krásného babího léta k uspořádání soutěže v přespolním běhu. Všichni se snažili, fandili a užili si to.

 

Umístění:

1. třída

– dívky: 1. Brůhová I., 2. Kuřová A., 3. Kvasničková L.

– chlapci: 1. Král V., 2. Polák F., 3. Smutek V.

2. třída

– dívky: 1. Hockicková K., 2. Pávková M., 3. Štěpánková K.

– chlapci: 1. Hrdlička D., 2. Nekola L., 3. Absolon I.

3. třída

– dívky: 1. Kvášová M., 2. Kociánová E., 3. Jungvirtová A.

– chlapci: 1. Pešl J., 2. Kopřiva V., 3. Gregar J.

Foto zde:https://zshp19.rajce.idnes.cz/Prespolni_beh_1._-_3._trida/

 

Roztančíme celou školu ve stylu street dance.

Roztančíme celou školu ve stylu street dance.

V úterý  8.10. k nám zavítal vedoucí skupiny CRACKERS DANCING Jarda Havelka. Skupina Crackers dancing se věnuje tanečním stylům street dance. Jedná se o populární a velice oblíbený tanec, který můžete často vidět v hudebních videoklipech. A všichni, kteří měli zájem, se mohli některé prvky street dance naučit a zatančit si sestavu.

Hana Škáchová

Týden knihoven

Městská knihovna v Horní Plané se také zapojila do celorepublikové akce. Děti ze školní družiny místní knihovnu navštívily a zúčastnily se čtenářské soutěže. V prostoru knihovny hledaly obrázky ze známých pohádek a jména hrdinů zapisovaly.

Fotografie najdete zde:https://www.rajce.net/a16376010

Podzimní tvoření osmáků v Domově důchodců

Spolupráce s Domovem důchodců pokračuje i v letošním školním roce

Již před dvěma lety tehdejší šesťáci zahájili spolupráci s Domovem důchodců v Horní Plané. Při pravidelných návštěvách navázali nová mezigenerační přátelství, naučili se vzájemné toleranci, ohleduplnosti a při společných aktivitách zvládli i mnohé nové dovednosti.

Třetí rok vzájemných návštěv jsme zahájili již v září a pokračujeme v nich pravidelně každý měsíc. Tématem říjnového setkání bylo tvoření podzimních výzdob z přírodních materiálů. Kůra stromů, mechy, trávy, nejrůznější druhy polních květin, kaštany, bukvice, šípky a okrasné dýně se staly základem ozdobných košíčků a dekorací, kterými žáci ve spolupráci s obyvateli Domova pomohli vytvořit příjemnější prostředí ve všech zdejších prostorech.

Zvláštní poděkování při zajišťování přírodních materiálů patří paní Heřmánkové z Lesů České republiky a paní Rynešové, která zapojila do sběru také děti z Dětského domova v Horní Plané.

Již nyní se těšíme na listopadové svatomartinské pečení.

Foto zde https://zshp2018.rajce.idnes.cz/Podzimni_tvoreni_v_DD_v_Horni_Plane_-_8._tr./

Ivo Černý a žáci 8. třídy

Sběr papíru

Sběrová akce začíná od října. Papír je možný odevzdávat každé pondělí mezi 7.15 a 7.45 hod ve dvoře ZŠ
v Jiráskově ulici nebo v každý den v budově ZŠ v Komenského ulici (1.- 3. třída).

Výtěžek z nasbíraného papíru půjde na školní pomůcky a potřeby, které mohou využívat všichni žáci.

Prosíme, nedávejte do balíčků kartony, obaly od léků, čajů, ani různé igelity nebo plastové obaly.

Renesanční Krumlov

Středověk pomalu dospíval ke svému konci. Lidstvo čekaly velké věci. Někteří lidé byli až neuvěřitelně pilní. Vyznali se v řemeslech a ve vědách, malovali obrazy, tesali sochy. A aby měli všechnu tu nádheru kam uložit, stavěli prostorné domy a přepychové paláce.

  1. 9. jsme my páťáci navštívili Český Krumlov, kde nás provázel průvodce. Seznámili jsme se se zajímavými stavbami s typicky renesančními prvky – jako je např. zdobení domů – sgrafito, spojení dvou sousedních domů – prampouch, kamenické značky, zdobená okna a plno zajímavých věcí. A abychom nezůstali pouze u výkladu, po návratu do školy jsme se pustili do projektu RENESANCE NAŠÍM POHLEDEM. Ve skupinách jsme si navrhli svůj renesanční dům, sgrafita, postavičky v dobovém oblečení a plno jiných doplňků. Také jsme si každý vyrobili svůj renesanční dům.

Žáci 5.třídy spolu s tř.uč. H.Škáchovou

 

Šestá třída za poznáním pravěku v Českém Krumlově

V rámci výuky dějepisu se v den podzimní rovnodennosti vypravili žáci 6. třídy poznávat život pravěkých lidí do Prokešovy zahrady v Českém Krumlově.

Ve spolupráci s Okresním muzeem si pro nás jeho pracovníci připravili nejen zajímavé povídání o životě lidí před několika tisíci lety, ale děti si mohly samy vyzkoušet rozdělávání ohně, tkaní látek, výrobu primitivních nástrojů i střílení z luku.

A protože jsme se domluvili s organizátory těchto školních programů na další spolupráci, už teď se mohou děti těšit na jarní část cest za poznáním historie.

Fotografie z exkurze najdete zde :

https://zshp2018.rajce.idnes.cz/Lovci_a_sberaci_6._trida/

Ivo Černý

Školní maraton

Za velmi příjemného počasí se konal již 4. ročník běhu, kterým žáci, učitelé i asistenti zahajují školní rok. Na trať 42 195 m vyrazil rekordní počet účastníků (194), dvě kolečka běželi zejména žáci 1. stupně. Ti se na akci již tradičně těší nejvíce. Opět se podařilo překonat i dosavadní nejlepší čas a stávající rekord má nyní hodnotu 2 hodiny 30 minut a 44 vteřin. Jako vždy nás podpořil i pan starosta a odběhl za nás jedno kolo. Jeho čas patřil mezi nejrychlejší. Ráda bych poděkovala všem, kteří pomáhali se zajištěním běhu i těm, kteří povzbuzovali své kamarády na trati.
Všichni se těšíme na příští, již 5. ročník maratonu!!!
Hana Bürgerová

Více fotografií v albu zde

Začátek školního roku

26. 8. 2019 zahájení provozu mateřské školky.

26. 8. 2019 zahájení provozu školní jídelny v Jiráskově ulici.

2. 9. 2019 začátek školního roku, 1. -3. třída v ulici Komenského, 4. – 9. třída v ulici Jiráskova, první den 2. září začíná škola v 8.00 hod. (1. třída bude mít jednu vyučovací hodinu, ostatní třídy dvě vyučovací hodiny).

2. 9. 2019 zahájí provoz školní družina, v době od 7.00 do 10.00 proběhne zápis do školní družiny na nový školní rok.

Placení stravného na září 2019.

Stravné na měsíc září se bude strhávat 20. 8. 2019.
Pokud jste si inkaso zadali podle našeho doporučení, nemusíte se o nic starat. Inkaso se provede stejně, jako předešlý školní rok.

Pokud jste si inkaso nastavili jinak, zkontrolujte si jeho platnost.

Pokud nemá strávník oběd zaplacený, nemá na něj nárok.

Pokud inkaso neproběhne a o obědy máte zájem, přihlaste si je na tel. č. školní jídelny: 775 867 986 a zkontrolujte zadání inkasa ve své bance.

Máte-li zájem trvale odhlásit některé dny v týdnu, odhlaste si je na tel. školní jídelny: 775 867 986.
Pokud máte již z minula některé dny odhlášené a chcete je změnit, tak změny nahlaste předem. Inkaso se jinak strhne stejně jako v minulém školním roce.

 

Přeji Vám hezké léto
Magátová Jitka
Vedoucí školní jídelny
Tel.:775 867 986
e-mail.: jidelnazshp@seznam.cz