Beseda a filmové představení o N. Wintonovi

V rámci výuky současných dějin se naši osmáci a deváťáci vydali do Českého Krumlova na film a následnou besedu o výjimečné osobnosti Nicolase Wintona, člověka, jenž před druhou světovou válkou dokázal zachránit 669 židovských dětí. Zajistil těmto dětem pasy do Velké Británie a získal pěstounské rodiny, které se o ně v době holocaustu postaraly. Celý pořad žáky velmi zaujal nejen životními osudy N. Wintona, ale zejména nezištnou pomocí, kterou takto ohroženým dětem poskytl.

Po tomto pořadu osmáci navštívili výstavy v Okresním muzeu v Českém Krumlově a deváťáci si poslechli na úřadu práce přednášku o možnostech dalšího uplatnění po ukončení povinné školní docházky.

Foto zde :

https://zshp19.rajce.idnes.cz/Winton_a_muzeum_ZS_Horni_Plana/

Ivo Černý

Svatomartinské pečení v Domově důchodců

Jedenáctý listopad je každoročně spojen s příjezdem sv. Martina na bílém koni, ale letos si toto datum spojili osmáci s pečením svatomartinských rohlíčků v domově důchodců. A že se jim to povedlo báječně, mohli všichni ochutnat za pár minut. Setkání bylo spojeno také s třetím ročníkem akce Laskavec 2019, do kterého se naše škola zapojila, aby oslavila celostátní den laskavosti 13. listopadu.

Foto zde : https://zshp19.rajce.idnes.cz/Svatomartinske_peceni

 

Ivo Černý

Člověk v tísni na besedě se žáky 2. stupně

Poslední říjnový den uspořádala naše škola v rámci projektu Multikulturní svět kolem nás besedu pro žáky 2. stupně o činnosti neziskové organizace Člověk v tísni. Lektorka Adriana Černá představila činnost této organizace, která se zaměřuje na pomoc lidem po celém světě v těžkých životních situacích, vzniklých například následkem živelných pohrom. Seznámila žáky se smyslem takové pomoci, s možnostmi zapojení každého z nás a s oblastmi, v níž tato organizace působí.

Na závěr si žáci za pomoci mobilních aplikací mohli zasoutěžit ve svých znalostech forem humanitární pomoci a zvídavými otázkami se dozvědět ještě mnoho zajímavých informací o možnostech pomoci druhým lidem.

Foto zde : https://zshp19.rajce.idnes.cz/Clovek_v_tisni_2019/

Ivo Černý

Pasování druháků na čtenáře

Hurá, jsou z nás opravdoví čtenáři!

Žáci druhé třídy navštívili knihovnu, kde na ně čekala paní knihovnice společně s vedoucí KiC  Lucií Roubínovou. Každý žák přečetl kousek pohádky, podepal se do knihy čtenářů a také otiskl svůj prst. Poté dostal průkazku do knihovny a malý dárek. Zážitkem pro každého bylo pasování, které vypadalo jako pasování na rytíře – jen ne mečem, ale knihou. Děti slíbily, že do knihovny chodit budou. To potvrdily druhý den, když se chlubily, jaké knihy si už půjčily. Všichni doufáme, že je nadšení ze čtení dlouho neopustí.

Lenka Jandová

Podzimní výšlap na Kleť

V sobotu 12. 10. jsme se probudili do krásného slunečného rána. Byl to den, na který jsme si naplánovali výšlap našeho turistického kroužku na Kleť, nejvyšší horu Blanského lesa s nadmořskou výškou 1084,2 m n. m. Nejprve jsme dojeli vlakem do stanice Zlatá Koruna, ze které jsme pokračovali po žluté turistické značce. Během cesty lesem jsme pozorovali různé přírodní úkazy jako například srostlé stromy či nádory na kmenech stromů. Kdybychom si s sebou vzali košíky, přivezli bychom je plné hub. Na vrcholu Kletě jsme museli ještě zdolat 110 schodů na rozhlednu s názvem Josefova věž. Odměnou nám byl nádherný pohled na jedné straně na Českobudějovickou pánev a na straně druhé na Šumavské podhůří. Protože bylo krásné počasí, viděli jsme v dáli dokonce siluetu Alp. Zpáteční cesta uběhla velice rychle, z kopce to jde samo. Došli jsme do Českého Krumlova, kde jsme doplnili spálené kalorie v cukrárně a pohráli si na dětském hřišti.
Kromě paní učitelky Bürgerové a Klímové a paní asistentky Mikešové se zúčastnili: Vašek Buzek, Marek Magát, Markéta Šeligová, Honzík Anichober, Jirka Uhlíř, Kačka Vedlová, Fanda Kvasnička a bývalý žák Vojta Klíma.
J. Klímová

Přespolní běh 1. – 3. třída

Přespolní běh 1. – 3. třída 

Využili jsme krásného babího léta k uspořádání soutěže v přespolním běhu. Všichni se snažili, fandili a užili si to.

 

Umístění:

1. třída

– dívky: 1. Brůhová I., 2. Kuřová A., 3. Kvasničková L.

– chlapci: 1. Král V., 2. Polák F., 3. Smutek V.

2. třída

– dívky: 1. Hockicková K., 2. Pávková M., 3. Štěpánková K.

– chlapci: 1. Hrdlička D., 2. Nekola L., 3. Absolon I.

3. třída

– dívky: 1. Kvášová M., 2. Kociánová E., 3. Jungvirtová A.

– chlapci: 1. Pešl J., 2. Kopřiva V., 3. Gregar J.

Foto zde:https://zshp19.rajce.idnes.cz/Prespolni_beh_1._-_3._trida/

 

Čtvrtá třída mezi Indiány

Ve středu 9. 10. jsme navštívili Regionální muzeum v Českém Krumlově, kde jsme se dověděli mnoho zajímavostí o životě Indiánů např. jak žili, jak se oblékali, co všechno si uměli vyrobit. Celou výstavou nás provedl Indián Jirka nebo-li George a paní Miluška, která nám pomohla s výrobou ozdoby z pírka a vyprávěla nám indiánskou pohádku. Pak jsme se učili střílet z luku, hodit oštěpem a pokusili jsme se rozdělat oheň. Cestou na vlak jsme ještě navštívili medvědy v hradním příkopu. Všem se nám to moc líbilo a výlet jsme si moc užili.

 

Žáci 4. třídy

Fotky z výletu najdete zde :  https://zshp19.rajce.idnes.cz/ctvrta_trida_u_Indianu/

 

Podzimní tvoření osmáků v Domově důchodců

Spolupráce s Domovem důchodců pokračuje i v letošním školním roce

Již před dvěma lety tehdejší šesťáci zahájili spolupráci s Domovem důchodců v Horní Plané. Při pravidelných návštěvách navázali nová mezigenerační přátelství, naučili se vzájemné toleranci, ohleduplnosti a při společných aktivitách zvládli i mnohé nové dovednosti.

Třetí rok vzájemných návštěv jsme zahájili již v září a pokračujeme v nich pravidelně každý měsíc. Tématem říjnového setkání bylo tvoření podzimních výzdob z přírodních materiálů. Kůra stromů, mechy, trávy, nejrůznější druhy polních květin, kaštany, bukvice, šípky a okrasné dýně se staly základem ozdobných košíčků a dekorací, kterými žáci ve spolupráci s obyvateli Domova pomohli vytvořit příjemnější prostředí ve všech zdejších prostorech.

Zvláštní poděkování při zajišťování přírodních materiálů patří paní Heřmánkové z Lesů České republiky a paní Rynešové, která zapojila do sběru také děti z Dětského domova v Horní Plané.

Již nyní se těšíme na listopadové svatomartinské pečení.

Foto zde https://zshp2018.rajce.idnes.cz/Podzimni_tvoreni_v_DD_v_Horni_Plane_-_8._tr./

Ivo Černý a žáci 8. třídy

Sběr papíru

Sběrová akce začíná od října. Papír je možný odevzdávat každé pondělí mezi 7.15 a 7.45 hod ve dvoře ZŠ
v Jiráskově ulici nebo v každý den v budově ZŠ v Komenského ulici (1.- 3. třída).

Výtěžek z nasbíraného papíru půjde na školní pomůcky a potřeby, které mohou využívat všichni žáci.

Prosíme, nedávejte do balíčků kartony, obaly od léků, čajů, ani různé igelity nebo plastové obaly.

Mosty 6. třída

Do šesté třídy pravidelně přicházejí noví žáci, stejně tak bylo i letos. Aby se poznali nejen oni mezi sebou, ale i s učiteli, organizuje škola stmelovací pobyt pod názvem Mosty. Letos se akce uskutečnila ve dnech 11. – 12. 9. Před odjezdem do Nové Pece měli žáci za úkol napsat, co od akce očekávají. Většinou to byla zábava, hry, soutěže a vzájemné seznámení a podle grafu nálady se na pobyt většina těšila.

Celé odpoledne žáci plnili pod vedením učitelů různé úkoly, hráli hry, učili se pracovat s buzolou, hledali poklad atd. Během činností si velmi často měnily i skupiny, aby děti zvládaly komunikaci a spolupráci se všemi spolužáky, učily se vzájemně si důvěřovat a domlouvat si pravidla při plnění úkolů.

Po chladné noci a po snídani jsme vyrazili na Medvědí stezku. Nejdříve nás autobus dovezl na Jelení vrchy a odtud už jsme museli pěšky. Někteří šli rychleji, povídali si, jiní pozorovali okolí a neustále se na něco dotazovali. Všichni byli spokojení a trochu i unavení. Graf nálady i závěrečná hodnocení jasně řekly, že se akce líbila a splnila téměř všechna očekávání. A některé maličkosti určitě zvládneme vyřešit během školního roku.

Hana Bürgerová

Více fotografií v albu zde