Přespolní běh 1. – 3. třída

Přespolní běh 1. – 3. třída 

Využili jsme krásného babího léta k uspořádání soutěže v přespolním běhu. Všichni se snažili, fandili a užili si to.

 

Umístění:

1. třída

– dívky: 1. Brůhová I., 2. Kuřová A., 3. Kvasničková L.

– chlapci: 1. Král V., 2. Polák F., 3. Smutek V.

2. třída

– dívky: 1. Hockicková K., 2. Pávková M., 3. Štěpánková K.

– chlapci: 1. Hrdlička D., 2. Nekola L., 3. Absolon I.

3. třída

– dívky: 1. Kvášová M., 2. Kociánová E., 3. Jungvirtová A.

– chlapci: 1. Pešl J., 2. Kopřiva V., 3. Gregar J.

Foto zde:https://zshp19.rajce.idnes.cz/Prespolni_beh_1._-_3._trida/

 

Čtvrtá třída mezi Indiány

Ve středu 9. 10. jsme navštívili Regionální muzeum v Českém Krumlově, kde jsme se dověděli mnoho zajímavostí o životě Indiánů např. jak žili, jak se oblékali, co všechno si uměli vyrobit. Celou výstavou nás provedl Indián Jirka nebo-li George a paní Miluška, která nám pomohla s výrobou ozdoby z pírka a vyprávěla nám indiánskou pohádku. Pak jsme se učili střílet z luku, hodit oštěpem a pokusili jsme se rozdělat oheň. Cestou na vlak jsme ještě navštívili medvědy v hradním příkopu. Všem se nám to moc líbilo a výlet jsme si moc užili.

 

Žáci 4. třídy

Fotky z výletu najdete zde :  https://zshp19.rajce.idnes.cz/ctvrta_trida_u_Indianu/

 

Podzimní tvoření osmáků v Domově důchodců

Spolupráce s Domovem důchodců pokračuje i v letošním školním roce

Již před dvěma lety tehdejší šesťáci zahájili spolupráci s Domovem důchodců v Horní Plané. Při pravidelných návštěvách navázali nová mezigenerační přátelství, naučili se vzájemné toleranci, ohleduplnosti a při společných aktivitách zvládli i mnohé nové dovednosti.

Třetí rok vzájemných návštěv jsme zahájili již v září a pokračujeme v nich pravidelně každý měsíc. Tématem říjnového setkání bylo tvoření podzimních výzdob z přírodních materiálů. Kůra stromů, mechy, trávy, nejrůznější druhy polních květin, kaštany, bukvice, šípky a okrasné dýně se staly základem ozdobných košíčků a dekorací, kterými žáci ve spolupráci s obyvateli Domova pomohli vytvořit příjemnější prostředí ve všech zdejších prostorech.

Zvláštní poděkování při zajišťování přírodních materiálů patří paní Heřmánkové z Lesů České republiky a paní Rynešové, která zapojila do sběru také děti z Dětského domova v Horní Plané.

Již nyní se těšíme na listopadové svatomartinské pečení.

Foto zde https://zshp2018.rajce.idnes.cz/Podzimni_tvoreni_v_DD_v_Horni_Plane_-_8._tr./

Ivo Černý a žáci 8. třídy

Sběr papíru

Sběrová akce začíná od října. Papír je možný odevzdávat každé pondělí mezi 7.15 a 7.45 hod ve dvoře ZŠ
v Jiráskově ulici nebo v každý den v budově ZŠ v Komenského ulici (1.- 3. třída).

Výtěžek z nasbíraného papíru půjde na školní pomůcky a potřeby, které mohou využívat všichni žáci.

Prosíme, nedávejte do balíčků kartony, obaly od léků, čajů, ani různé igelity nebo plastové obaly.

Mosty 6. třída

Do šesté třídy pravidelně přicházejí noví žáci, stejně tak bylo i letos. Aby se poznali nejen oni mezi sebou, ale i s učiteli, organizuje škola stmelovací pobyt pod názvem Mosty. Letos se akce uskutečnila ve dnech 11. – 12. 9. Před odjezdem do Nové Pece měli žáci za úkol napsat, co od akce očekávají. Většinou to byla zábava, hry, soutěže a vzájemné seznámení a podle grafu nálady se na pobyt většina těšila.

Celé odpoledne žáci plnili pod vedením učitelů různé úkoly, hráli hry, učili se pracovat s buzolou, hledali poklad atd. Během činností si velmi často měnily i skupiny, aby děti zvládaly komunikaci a spolupráci se všemi spolužáky, učily se vzájemně si důvěřovat a domlouvat si pravidla při plnění úkolů.

Po chladné noci a po snídani jsme vyrazili na Medvědí stezku. Nejdříve nás autobus dovezl na Jelení vrchy a odtud už jsme museli pěšky. Někteří šli rychleji, povídali si, jiní pozorovali okolí a neustále se na něco dotazovali. Všichni byli spokojení a trochu i unavení. Graf nálady i závěrečná hodnocení jasně řekly, že se akce líbila a splnila téměř všechna očekávání. A některé maličkosti určitě zvládneme vyřešit během školního roku.

Hana Bürgerová

Více fotografií v albu zde

Školní maraton

Za velmi příjemného počasí se konal již 4. ročník běhu, kterým žáci, učitelé i asistenti zahajují školní rok. Na trať 42 195 m vyrazil rekordní počet účastníků (194), dvě kolečka běželi zejména žáci 1. stupně. Ti se na akci již tradičně těší nejvíce. Opět se podařilo překonat i dosavadní nejlepší čas a stávající rekord má nyní hodnotu 2 hodiny 30 minut a 44 vteřin. Jako vždy nás podpořil i pan starosta a odběhl za nás jedno kolo. Jeho čas patřil mezi nejrychlejší. Ráda bych poděkovala všem, kteří pomáhali se zajištěním běhu i těm, kteří povzbuzovali své kamarády na trati.
Všichni se těšíme na příští, již 5. ročník maratonu!!!
Hana Bürgerová

Více fotografií v albu zde

Začátek školního roku

26. 8. 2019 zahájení provozu mateřské školky.

26. 8. 2019 zahájení provozu školní jídelny v Jiráskově ulici.

2. 9. 2019 začátek školního roku, 1. -3. třída v ulici Komenského, 4. – 9. třída v ulici Jiráskova, první den 2. září začíná škola v 8.00 hod. (1. třída bude mít jednu vyučovací hodinu, ostatní třídy dvě vyučovací hodiny).

2. 9. 2019 zahájí provoz školní družina, v době od 7.00 do 10.00 proběhne zápis do školní družiny na nový školní rok.