Organizace výuky od 17. 5. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

od 17. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost všech žáků 1. stupně.

V týdnu od 17. 5. do 21. 5. budou ve škole přítomni žáci 8. A, 8. B a 9. třídy. Žáci 6. A, 6. B a 7. třídy se vracejí na distanční výuku.

Od 24. 5. je povolena přítomnost všech žáků školy.

Podmínkou pro účast na vzdělávání ve škole je negativní antigenní test a žádné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma/ucpaný nos…).

Testovat se budou žáci 1. stupně v pondělí a žáci 8. A, 8. B a 9. třídy v pondělí a ve čtvrtek.

Žáci budou mít s sebou 2 chirurgické roušky.

Školní jídelna je v provozu.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Organizace výuky na 2. stupni od 10. 5. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

od 10. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. budou ve škole přítomni žáci 6. A, 6. B a 7.  třídy. Žáci 8. A, 8. B a 9. třídy pokračují v distanční výuce.

V týdnu od 17. 5. do 21. 5.. budou ve škole přítomni žáci 8. A, 8. B a 9.. třídy. Žáci 6. A, 6. B a 7. třídy se vracejí na distanční výuku.

Podmínkou pro účast na vzdělávání ve škole je negativní antigenní test a žádné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma/ucpaný nos…).

Testovat se budou žáci 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) vždy po příchodu do školy.

6. A příchod v 7:40, 6. B příchod v 7:25, 7. třída příchod v 7:30. Žáci čekají v šatně na třídního učitele, který si je zde vyzvedne.

Žáci budou mít s sebou 2 chirurgické roušky.

Školní jídelna je v provozu.

Schéma testování

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Nabídka pracovní pozice – učitel/učitelka

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá hledá učitele/učitelku všeobecně vzdělávacích předmětů.

Požadavky:

– pedagogické vzdělání dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

– vyučovací předměty: zeměpis a tělesná výchova

– spolehlivost, schopnost pracovat v týmu

– uživatelská znalost práce na PC

– komunikační schopnosti

Nabídky zasílejte e-mailem na:  info@zshorniplana.cz

 

 

 

Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd.

V týdnu od 12. 4. do 16. 4. budou ve škole přítomni žáci 1., 3. a 4. třídy. Žáci 2. a 5. třídy pokračují v distanční výuce.

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. budou ve škole přítomni žáci 2. a 5. třídy. Žáci 1., 3. a 4. třídy se vracejí na distanční výuku.

Podmínkou pro účast na vzdělávání ve škole bude negativní antigenní test a žádné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma/ucpaný nos…)

Testovat se budou žáci 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) vždy po příchodu do školy, který bude časově odstupňován. O příchodu a průběhu testování vás budou informovat třídní učitelky dne 9. 4. na on-line třídních schůzkách, které se uskuteční po on-line výuce Vašich dětí.

Školní jídelna bude v provozu.

Schéma testování

Instruktážní video k testování https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

On-line individuální konzultace

Vážení rodiče,

ve dnech 12. – 14. 4. 2021 se uskuteční v době od 14:00 do 17:30 individuální konzultace ohledně hodnocení prospěchu Vašich dětí. Vzhledem k epidemiologické situaci není možná osobní přítomnost zákonných zástupců ve škole a konzultace tak proběhnou on-line v prostředí MS Teams, do kterého se přihlásíte přes údaje svých dětí. V kalendáři si najdete schůzku, kterou tam zadá vyučující a připojíte se do ní. Žádáme Vás proto, abyste se v případě zájmu zapsali do 9. 4. na konkrétní čas k vyučujícímu, se kterým potřebujete mluvit. V tabulce se musíte posouvat dolů a doprava.

Odkaz na individuální konzultace zde

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče předškoláků,

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci a dočasnému uzavření Základní školy a Mateřské školy v Horní Plané proběhne zápis do 1. ročníku základního vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká děti narozených od září 2014 do srpna 2015 a děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

Vedoucí učitelka mateřské školky paní Zdeňka Pešlová Vám předala:

 1. Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Informace o zpracování osobních údajů
 3. Dotazník pro rodiče
 4. Jak můžete pomoci svým dětem – doporučení pro rodiče u zápisu
 5. Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka
 6. Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky – pouze pro zájemce

Všechny vyplněné a podepsané formuláře doručíte, prosím, do schránky v mateřské školce do 31. 3. 2021.

O předání vyrozumění o přijetí k základnímu vzdělání či povolení odkladu povinné školní docházky budete včas informováni.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Nanečisto

Vážení rodiče předškoláků,

dne 16. 3. 2021 v 17:30 zahájíme prvním setkáním projekt Nanečisto. V jeho průběhu se:

seznámíte s:

 • paní Mgr. Et. Bc. Martinou Lietavcovou – speciální pedagožkou z PPP v Českém Krumlově
 • budoucí třídní učitelkou paní Mgr. Jiřinou Smetanovou
 • výchovnou poradkyní paní Mgr. Romanou Kupčákovou

dozvíte:

 • jak můžete pomoci svým dětem v jejich dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky
 • jak předcházet poruchám učení
 • jak rozvíjet řečové a čtenářské dovednosti

získáte:

 • důležité informace ohledně zahájení povinné školní docházky dětí
 • odpovědi na Vaše případné dotazy

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci budeme tento projekt realizovat distančním způsobem prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje Vám předala vedoucí učitelka MŠ paní Zdeňka Pešlová.

Zkušební připojení se uskuteční v pondělní 15. 3. v 17:30.

MS Teams – Návod na připojení

Těšíme se na spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Provoz školy od 1. 3. do 21. 3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda České republiky přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy na základním vzdělávání v základní škole. Žáci těchto ročníku přecházejí od 1. 3. 2021 na distanční způsob vzdělávání. Ostatní ročníky pokračují v distanční výuce.

Zadávání domácí práce sledujte, prosím, v E. žákovské nebo týdenních plánech zveřejňovaných na webových stránkách školy. Pro on-line komunikaci s třídní učitelkou využijte každodenní konzultace, do kterých se přihlásíte prostřednictvím MS Teams:

 • pro 1. třídu v době 9:00 – 9:30
 • pro 2. třídu v době 9:30 – 10:00

Informace o čerpání ošetřovného naleznete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Školní jídelna bude v období  1. 3. – 21. 3. 2021 pro všechny strávníky uzavřena.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem do dalšího období mnoho sil.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem k uzavření škol nemůžeme předat pololetní vysvědčení osobně. Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 naleznete ve školním informačním systému Bakaláři. Otevřete si v levém sloupci Klasifikaci a poté Pololetní klasifikaci.

Vysvědčení v tištěné podobě předají třídní učitelé žákům 1. den po návratu do školy.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat žákům za to, jak zvládají v této nelehké době distanční výuku, a rodičům za jejich vytrvalou pomoc a spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Pololetní vysvědčení v 1. a 2. třídě

Tento bláznivý rok dospěl do své poloviny. Žáci první a druhé třídy jako jediní dostanou do ruky pololetní vysvědčení. Nebylo to pololetí normální a snadné. Druháci se o tom přesvědčili už v loňském roce. Naučit děti dobře číst a psát přes obrazovku počítače je nemožné. A tady patří velký dík rodičům. Stali se z nich na chvíli domácí učitelé, kteří s dětmi poctivě pracovali a pomohli nám s učením. Děti přišly o důležitou část roku, kdy se seznamují s chodem školy, s pravidly, s řádem hodin, s tím, jak se v hodinách pracuje….. Díky tomu, že nám bylo umožněno nastoupit do školy, jsme vše zvládli. Děti si odnesou domů své první krásné vysvědčení.

Lenka Jandová