Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Vážení rodiče,
vzhledem k dočasnému uzavření Základní školy a Mateřské školy v Horní Plané proběhne zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 7. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká děti narozených od září 2013 do srpna 2014 a děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

V mateřské škole jste obdrželi:
1. Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021
2. Informace o zpracování osobních údajů

Oba vyplněné a podepsané formuláře doručíte p. R. Preňkové.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Jak na domácí přípravu a úkoly

Vážení rodiče a žáci,

pro domácí přípravu a plnění úkolů sledujte, prosím:
– týdenní plány umístěné na webových stránkách školy zde
– v E. žákovské v sekci Výuka – Přehled výuky (podrobný popis pro jednotlivé dny od 11.3.) a Domácí úkoly.

Využijte návod zde. Je třeba pracovat přes počítač či notebook. Aplikace v mobilu nenabízí všechny možnosti, které poskytuje systém Bakaláři.

Uvědomujeme si, že jsou na vás v současné době kladeny velké nároky. Úkoly vypracovávejte podle svých možností. Dotazy k zadané práci směřujte k jednotlivými vyučujícími přes E. žákovskou či kontakty uvedené na webových stránkách školy.

Případné dotazy k přiloženému návodu zodpoví Bc. Monika Košařová, kosarova.monika@seznam.cz, 725707606

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

 

Uzavření mateřské školy od 16. 3. 2020

Z důvodu zamezení epidemiologického šíření onemocnění COVID – 19 bude od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena mateřská škola.

Toto mimořádné opatření platí do odvolání.

Rodiče dětí mohou uplatnit ošetřovné. Potvrzení vydáváme elektronicky. Pro informace volejte 380 738 121 nebo 775 868 150.

Mgr. Eva Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Planá

Domácí příprava žáků v době uzavření školy

Vážení rodiče, pro domácí přípravu vašich dětí sledujte, prosím:

  • týdenní plány umístěné na webových stránkách školy zde
  • v E. žákovské sekci Výuka – Přehled výuky (podrobný popis pro jednotlivé dny od 11.3.)

Přehled on-line stránek pro procvičování:

www.onlinecviceni.cz (1. – 9.)
www.skolakov.cz  (1. – 5.)
www.skolasnadhledem.cz
www.umimeto.cz
www.vcelka.cz

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Uzavření základní školy, školní družiny a školní jídelny od 11. 3. 2020

Z důvodu zamezení epidemiologického šíření onemocnění COVID – 19 bude od středy 11. 3. 2020 uzavřena základní škola, školní družina a školní jídelna. Zároveň se ruší všechny kroužky. Děti i ostatní strávníci si v době uzavření školní jídelny nemusí odhlašovat obědy. Odhlásí se automaticky.

Toto mimořádné opatření platí do odvolání.
Mateřská škola je v provozu.

Rodiče žáků mladší 10 let (to je v den svých 10. narozenin už nesplňuje podmínku nároku na dávku) mohou uplatnit ošetřovné. Potvrzení vydáváme elektronicky. Pro informace volejte 380 738 121 nebo 775 868 150.

Nové informace k této situaci budeme sdělovat průběžně. Sledujte, prosím, webové stránky školy.
Mgr. Eva Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Planá

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Žádost o ošetřovné do 10 let

Karanténa a ošetřovné

 

 

 

 

Preventivní program – kyberšikana

V úterý 25. února 2020 se uskutečnila pro žáky šesté třídy beseda o kyberšikaně. Nejdříve se všichni vzájemně představili, domluvili společná pravidla a seznámili se s náplní akce. Do problematiky pronikaly děti pomocí her, úkolů a debatování. Zjistily, jak jsou mobilní telefon, internet a s tím spojené další věci, nebezpečné. Nejvíce je překvapilo, jak snadno se může někdo vydávat za někoho jiného, uvědomily si, kolik z nich o sobě může prozradit zcela soukromé a osobní věci. Myslím si, že všichni si z této akce odnesly nějaké ponaučení. To také bylo hlavním cílem tohoto programu.

H. Bürgerová

Turistický kroužek 7. 3. 2020

Proměnlivé počasí ovlivnilo nejen trasu našeho výšlapu, ale i samotnou účast žáků. Celkem se nás sešlo patnáct, deset dětí, tři dospělí a hlídali nás dva psi. Vydali jsme se z náměstí v Horní Plané po silnici směrem k Stifterovu smrku a dále pokračovali po zelené turistické značce k dnes již zničenému buku, od kterého rád spisovatel pozoroval Šumavu. Později jsme pokračovali po žluté značce směrem ke Karlovým dvorům. Nedaleko cesty zde byla na přelomu století některými našimi občany postavena kaplička. Odtud jsme se vraceli přes Jenišov zpět do Horní Plané. Děti si užily hodně zábavy s našimi čtyřnohými přáteli a dospělí překonávali s kočárkem popadané stromy také s humorem a nadhledem.

Na fotky se podívejte zde

Již se všichni těšíme na další akci

H. Bürgerová

Lesní pedagogika 1. – 3. třída, únor 2020

Opět jsme se sešli s paní Heřmánkovou z VLS, která si pro děti připravila zajímavé úkoly o přírodě. Děti pracovaly ve skupinkách, poznávaly lesní zvěř a ptáky, kteří u nás zůstávají přes zimu. Dozvěděli jsme se, jak je můžeme přikrmovat, čím se v této době živí, co mají rádi. Pak jsme se vypravili ke krmelci a donesli jsme jim něco dobrého na zub – jablíčka, mrkev, tvrdé pečivo, zrní aj. Sice jsme žádné zvíře v lese nezahlédli, ale doufáme, že si na všem pochutnají.

Foto

V době pravěku

S dětmi ze 4. třídy jsme se ocitli v pravěku. Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu. V pracovních činnostech si děti vytvořily korále z keramické hmoty. O výtvarné výchově si zahrály na pravěké lidi a zkusily namalovat jeskynní malby. Dále se dověděly o vývoji člověka. Ve skupinách vytvořily nástěnný plakát a každý si vytvořil svou knížečku. Za organizaci a výpomoc děkuji asistentkám paní Mrázkové a Ondříkové. Dále pak učitelkám paní Škáchové a Kášové.

M. Šeligová

fotky si můžete prohlédnout zde: