Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. stupně
  • žáků 9. ročníků
  • žáků 6. – 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

V praxi to znamená, že v týdnu od 30. 11. do 4. 12.  budou ve škole osobně přítomni žáci 8. A a 8. B  a vzdělávat se podle rozvrhu. Žáci 6. A, 6. B a 7. třídy se v tomto týdnu osobně neúčastní na vzdělávání ve škole a vzdělávají se distančním způsobem jako doposud. V týdnu od 7. do 11. 12. se třídy vymění.

Tělesná výchova na 2. stupni bude kvůli zachování požadavku ministerstva zdravotnictví na homogenitu skupiny organizována tak, že budou spojeni chlapci a děvčaty v rámci jedné třídy.

Ve volitelných předmětech v 8. A a 8. B (cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, technické práce a práce na pozemku), nebudou žáci spojeni, ale budou se střídat.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu přítomnosti ve škole včetně školní družiny.

Školní jídelna bude v provozu.

Příchod žáků do školy

Rozvrh pro tělesnou výchovu a volitelné předměty

Provoz školy od 30. 11. 2020

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Informace k on-line výuce od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

vláda České republiky omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 do dne 20. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Od 2. listopadu se budou žáci pravidelně připojovat k on-line výuce podle rozvrhu, který jsme vytvořili. Každý vyučující si povede evidenci účasti žáků v on-line hodinách. Pokud se žák do on-line hodiny nepřipojí, musíte jeho nepřítomnost omluvit, jako když není ve škole. Žák si musí doplnit učivo probírané v této hodině.

Kromě on-line výuky budou vyučující i nadále vkládat úkoly do systému Bakaláři. Proto je nutné, aby žáci denně sledovali část Výuka a v ní Domácí úkoly. Pokud si vyučující vyžádá ke kontrole určitý úkol a žák ho nedodá, bude z tohoto úkolu hodnocen známkou nedostatečný. Distanční výuka je povinná.

V systému Bakaláři sledujte také přijaté zprávy, protože vyučující a třídní učitelé posílají důležité informace.

Uvědomujeme si, že někde můžete mít potíže s připojováním, že někteří máte v rodině dva školáky. Vše se dá ale řešit a domluvit další postup.

Případné problémy, prosím, komunikujte s třídní učitelkou/učitelem, popřípadě s jednotlivými vyučujícími.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. J. Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Rozvrh pro on-line výuku

Distanční výuka ve dnech 14. 10. – 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

vláda České republiky omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se s účinností ode  dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Základní škola přechází na distanční výuku, všichni žáci jsou povinni se distanční výuky účastnit.

Žáci budou dostávat úkoly přes školní systém Bakaláři, do kterého se připojí pomocí přístupových hesel. Pro žáky 1. – 5. třídy mají přístupová hesla zákonní zástupci. Pro žáky 6. – 9. třídy mají přístupová hesla zákonní zástupci i žáci. Po přihlášení do systému sledujte oddíl Výuka a v něm Domácí úkoly. Vyučující budou každý den vkládat úkoly pro daný den a vyučovací hodinu.

V současné době pracujeme na zprovoznění jednotné komunikační platformy, kdy budou žáci z jedné třídy ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracovat v součinnosti s vyučujícím. O způsobu připojení Vás budeme informovat.

Školní jídelna zůstává v provozu. Kdo nebude mít zájem o stravování, musí si stravu odhlásit. Obědy se budou vydávat pro žáky 1. stupně v rozmezí 11:00 – 12:00, pro žáky 2. stupně v rozmezí 12:15 – 13:30. Podle aktuální situace budou časy výdeje průběžně upravovány. Sledujte stránky školy.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně školy

Výuka na 2. stupni v období od 12. do 27. 10. 2020

Vážení rodiče,
z rozhodnutí MŠMT omezujeme provoz 2. stupně podle školského zákona :

V týdnu od 12. do 16. října budou ve škole osobně přítomni žáci 6. A, 6. B a 7. třídy a vzdělávat se podle rozvrhu. Žáci 8. A, 8. B a 9. třídy se v tomto týdnu osobně neúčastní na vzdělávání ve škole a vzdělávají se distančním způsobem přes školní systém Bakaláři.

V týdnu od 19. do 23. října se třídy vymění.

Žáci jsou povinni distanční výuky se účastnit.

26. a 27. říjen jsou vyhlášeny jako dny volna.

Ve školní jídelně se mohou stravovat i žáci, kteří se  budou v daný týden vzdělávat distančně a to v době  11:15 – 12:00. Kdo nebude mít zájem o stravování, musí si oběd odhlásit u vedoucího školní jídelny.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky

 

Keltové v Třísově

V pátek 18. září se páťáci vydali na cestu časem za Kelty. Spolu s paní Sovovou z Ekocentra Šípek jsme si prohlédli zbytky keltského oppida v Třísově. Během cesty děti plnily různé úkoly (např. poznávat houby, stopy zvířat, nebo rostliny), za které získávaly indície v podobě písmen v  keltské abecedě ogham. Z písmen pak rozluštily tajenku, ve které se dověděly o životě Keltů. Nakonec si mohly vyzkoušet tkaní na jednoduchém hřebenovém stávku. Počasí nám přálo, a tak se výlet pěkně vydařil.

fotogalerie:https://zshp2020.rajce.idnes.cz/Trisov_5._tri/

Sběrová akce

V letošním školním roce budeme opět vybírat starý papír. Prosím, abyste odpad třídili, nedávali do něho kartony (krabičky od léků, čajů apod.), igelity (v nich zabalené časopisy, obálky s okýnky). Třídění nám přidělává hodně práce a zabírá spoustu času. Sběr budeme vybírat pouze v budově ZŠ v Jiráskově ulici (úhlopříčně od vjezdu do dvora) každé pondělí od 7:15 do 7:45 hodin.

Za získané peníze opět nakoupíme pomůcky pro Vaše děti.

Děkuji za spolupráci.

H. Bürgerová