Akcemi nabité předvánoční týdny ve škole

Poslední dva týdny ve škole byly doslova nabité množstvím nejrůznějších předvánočních akcí určených nejen dětem, ale i jejich rodičům a široké veřejnosti. Dlouhé týdny příprav se nakonec vyplatily, protože veškerý naplánovaný program proběhl hladce a všichni účastníci si odnášeli spoustu zážitků a tu správnou předvánoční náladu.

Za mnohé z aktivit lze připomenout několikrát reprízované představení dramatického kroužku pod vedením pana Josefa Šabaky. Dlouhodobá práce s dětmi byla několikrát oceněna dlouhotrvajícím potleskem a uznáním.

Velmi příznivě byly přijaty vánoční dílny, při nichž si děti vyrobily vánoční ozdoby, kterými pak mohly nazdobit stromeček nejen ve škole, ale i doma. Doprovodný program vyvrcholil hudebním vystoupením třídy paní učitelky Lenky Kášové.

K adventnímu času patří neodmyslitelně také vánoční tvoření našich žáků v Domově důchodců v Horní Plané. Přírodní materiál i rady poskytly prostřednictvím paní Heřmánkové Vojenské lesy a žáci 9. třídy tak mohli ozdobením vánočního stromku a malými dárky udělat radost obyvatelům zdejšího domova.

Ivo Černý

Plavecký výcvik

Žáci 2. a 3. třídy ukončili další část plaveckého výcviku ve Volarech. Hodně se toho naučili, zlepšili se v technice plavání. Ti nejlepší uplavali dokonce 200 m – 8 bazénů. Ti, co se vody báli, se s vodou seznamovali, každý uplaval alespoň 10 m. Všichni obdrželi mokré vysvědčení a poslední hodinu si ještě zaplavali na závody.

Premiéra dramatického kroužku na výtečnou

Od září letošního roku začal fungovat pod záštitou Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově dramatický kroužek složený výhradně z dětí naší školy. Jeho vedení se ujal pan Josef Šabaka, jenž svými zkušenostmi a nadšením dovedl děti k dramatizaci vánoční hry Jednou v roce na Vánoce, se kterou vystoupí divadelní soubor celkem v pěti reprízách.

Bez několikaměsíční náročné přípravy, přípravy kulis a kostýmů by se ovšem taková představení uskutečnit opravdu nemohla. Premiéra se uskutečnila již dnes v Domově důchodců v Horní Plané a dopadla opravdu na výbornou. Klienti domova ocenili výkon dětských protagonistů velkým potleskem a s chutí si zazpívali společně několik vánočních koled. Poděkování patří zejména panu Šabakovi za výborné vedení dětí, paní Janě Mikešové za výtvarné zpracování kulis a paní Lence Hůlkové za pomoc při realizaci vystoupení a zapůjčení kostýmů.

Nezbývá než pozvat Vás ostatní na veřejná vystoupení čtvrtý adventní víkend v Kulturním a informačním centru v Horní Plané.

Ivo Černý

Mikuláš s čerty nadělovali

Pondělní mikulášskou nadílku připravili pro mladší ročníky žáci 9. třídy. Nejprve se vydali s malými dobrotami v krásných kostýmech do školky a za dětmi 1. stupně. Zářivé oči malých dětí a u některých i malé obavy z čerta brzy vystřídala předvánoční nálada. I větší děti ocenily stylové převleky svých starších spolužáků a užily si tuto tradici, která patří neomyslitelně k nadcházejícím vánočním svátkům.

Ivo Černý

Docházka do ŠD

Vážení rodiče,

pokud má být žák uvolněn ze školní družiny v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce, musí tuto změnu oznámit zákonný zástupce písemně (popř. telefonicky) vychovatelce oddělení. / viz Vnitřní řád ŠD /

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Vánoční jarmark v Domově důchodců

V typicky pochmurném listopadovém počasí proběhl v areálu premiérový ročník Vánočního jarmarku v Domově důchodců. I naši žáci z 9. třídy přispěli svým stánkem s vánočními předměty k výborné atmosféře celé akce, kterou organizačně zajišťovala paní Hrubá se svými zaměstnanci. Pěvecké vystoupení místních obyvatel, taneční a hudební prezentace Dětského domova, výborné palačinky, svařené víno a vynikající punč přispěly k jedinečné atmosféře, která pohltila snad všechny příchozí, jichž bylo opravdu velké množství.

Věřím, že nově vzniklá tradice bude mít pokračování i v dalších letech.

Ivo Černý

Nabídka pracovního místa – školní asistentka v MŠ

Do Mateřské školy Horní Planá přijmeme na úvazek 0,3 (12 hodin týdně) kvalifikovanou školní asistentku.

Požadujeme: kladný vztah k dětem, dovednost práce na PC, spolehlivost, ochotu pracovat v teamu, kolegialitu.

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí v dobře vybavené mateřské škole s krásným okolím.

Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na adresu: eva.dlouha@zshorniplana.cz.

Tel. kontakt: 775 868 150

Vánoční pečení v Domově důchodců

Protože se blíží čas adventní, vypravili jsme se na předvánoční pečení do Domova důchodců. Toto již tradiční setkání bylo velmi příjemně stráveným časem s našimi staroušky. Celý domov jsme provoněli čerstvě napečeným cukrovím a  pomohli zdejším obyvatelům navodit předvánoční atmosféru.

Ivo Černý a žáci 9. třídy