Dobrý den! V dnešních hrátkách správně pojmenujte a vybarvěte jarní květiny. Také dokreslete do obrázku dva tulipány. Nakreslete obličeje podle zadání, zkuste si orientaci v prostoru a vybarvěte obdélníky správnými barvami. Přeji hezký den!

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Jarní květiny Obličeje Orientace Přečti a vybarvi