Velikonoční stezka

Děti ze školní družiny navštívily místní knihovnu, kde si pro ně připravila paní Dita Šárová velikonoční hru. Po celé knihovně bylo rozmístěno 16 otázek a děti hledaly správnou odpověď a zapisovaly odpovídající písmenka do tajenky. Tématem byly Velikonoce, velikonoční symboly a tradice. Na závěr každého čekala sladká odměna. Velice děkujeme za příjemně strávené chvíle v knihovně a za přípravu celé akce!                                                    Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

 

 

 

 

Hezké Vánoce

Školní družina Vám přeje hezké a klidné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2024!

Podzimní tvoření

Městská knihovna v Horní Plané si připravila pro děti ze školní družiny výrobu strašidelných dýní. Tvoření šlo dětem moc dobře a domů si odnesly opravdu pěknou výzdobu. Velice děkujeme paní Šárové za organizaci celé akce a těšíme se na další setkání.

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Družinové divadlo

Ve školní družině jsme si užili divadlo. Opětovně nás navštívilo dětské divadlo „Z Bedny“ z Karlových Varů. Pan Pohoda a Sonička zahráli dětem vtipnou pohádku „O krtku Pepíkovi“. Představení bylo pěkné a poučné. Děti si zopakovaly a upevnily své znalosti o tom, jak správně třídíme odpad. Těšíme se na další návštěvu a pohádku.

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

hdr

 

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny na školní rok 2023/2024 proběhne v pondělí 4. září v ZŠ v Komenského ulici, v době od 7.00 do 9.30. Od úterý 5. září je družina v běžném provozu. Do ŠD se přednostně přijímají žáci 1. a 2. třídy zaměstnaných rodičů a dojíždějící žáci. Žáci z vyšších tříd I. stupně ZŠ se přijímají do naplnění kapacity ŠD.

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Výlet

Informace k výletu: jedeme v úterý 6. června do Hopsária, sraz do 7.00 ve školní družině nebo v 7.15 na vlakovém nádraží, zpáteční příjezd do H. Plané v 16.13. Po návratu odcházejí děti z vlakového nádraží samostatně domů. Obědy na úterý dětem odhlásíme.

S sebou: větší svačinu, pití, kapesné + drobné na WC, / v Hopsáriu musí mít děti ponožky! /

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Nová Informatika s prvňáčky a Blue-bot roboty

V pátek 12. května nás při výuce informatiky v 8. A navštívili prvňáčci, aby si vyzkoušeli nové robotické hračky.
Pracovali jsme s interaktivním robotem – Blue botem Beruškou, která se pohybuje dle toho, jak ji naprogramujeme, svítí a vydává zvuky.
Tento interaktivní robot je ideálním pomocníkem pro základy výuky algoritmů a programování pro mladší žáky.
Děti si tak vyzkoušely nejen základy jednoduchého programování na herních plánech, ale zároveň skládání jednoduchých slov, geometrických tvarů a i něco navíc. Osmáci prvňáčkům představili ovládání robotů a pak jsme se hned vrhli na programování, které děti moc bavilo a vymyslely, že nám nějaké berušky a herní plány namalují při výtvarné výchově. Robotické hračky mají velké využití pro všechny děti bez rozdílu věku, tak s námi byla nejen první třída s paní učitelkou Jandovou, ale také vychovatelka školní družiny a asistentka paní Komžáková, kde tyto hračky mají také své využití.

Velké díky patří hlavně dětem z 8. A, které práce s malými dětmi moc bavila.

Solfronk Zdenek

 

 

 

 

 

 

Velikonoční tvoření

Paní knihovnice z Městské knihovny si pro děti z družiny připravila výrobu hezké velikonoční dekorace. Děti si z kartonu a vlny tvořily krásná vajíčka na zavěšení. Děkujeme paní Šárové za příjemné odpoledne a zároveň přejeme všem hezké prožití Velikonoc!

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Velikonoční dílna

V pondělí odpoledne jsme zašli na návštěvu „ke Stifterům.“ Konala se zde velikonoční dílna, v které si každý návštěvník mohl ozdobit kraslice tradiční voskovou batikou. Děti ze školní družiny si malování vajíček moc užily, některé z nich se seznámily s úplně novou technikou zdobení. Vlastnoručně vyrobené kraslice je určitě potěší doma, při velikonoční výzdobě. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za to, jak se jim malování dařilo.

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD