Předvánoční čas

Školní družina spolupořádala tradiční vánoční tvoření s Městskou knihovnou. Letos jsme si vyrobili malý svícen a papírového anděla. Čekání na Ježíška si krátíme poslechem vánočních písniček, složili jsme si malý betlém a vytvořili vánoční přání. Také jsme využili sněhovou nadílku a stavěli sněhuláky.

Přejeme Vám hezké prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2023!

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

 

Docházka do ŠD

Vážení rodiče,

pokud má být žák uvolněn ze školní družiny v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce, musí tuto změnu oznámit zákonný zástupce písemně (popř. telefonicky) vychovatelce oddělení. / viz Vnitřní řád ŠD /

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Pohádkové odpoledne

V říjnu nám jedno odpoledne  ve školní družině zpestřilo svým vystoupením dětské divadlo „Z Bedny“. Na programu byla humorná  pohádka „Kocour v botách“. Děti se nejen na chvilku proměnily v herce, ale také se naučily a společně zazpívaly několik veselých písniček.

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Zápis do ŠD

Zápis do školní družiny na školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v ZŠ v Komenského ulici, v době od 7.00 do 10.00. Od pátku 2. září je družina v běžném provozu. Do školní družiny se přednostně přijímají žáci 1. a 2. třídy zaměstnaných rodičů a dojíždějící žáci. Žáci z vyšších tříd I. stupně se přijímají do naplnění kapacity ŠD.

Petra Komžáková – vychovatelka

 

Malování v parku

Městská knihovna pořádala tradiční malování v parku. Děti ze školní družiny a školky krásně vyzdobily část náměstí pod kašnou svými obrázky. Na všechny šikovné malíře  čekala  malá odměna. Horké odpoledne jsme si zpestřili výbornou zmrzlinou a děti si společně pohrály na hřišti u naší školy. Prožili jsme hezké odpoledne!

Velikonoční tvoření

Školní družina, společně s knihovnou H. Planá, pořádala velikonoční tvoření. Zájemci si mohli vybrat a vyrobit různé velikonoční dekorace. Všem, kteří se akce zúčastnili se při vyrábění moc dařilo a domů si odnesli hezkou velikonoční výzdobu.

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družinové ohlédnutí

V družině jsme si společně přečetli další dvě knihy „Človíčkova dobrodružství“ a „Človíčkova dobrodružství a nové objevy“. Vyráběli jsme papírové svatomartinské husy a sv. Martina na koni. Pilně jsme se připravovali na vánoční jarmark a začali také nacvičovat na „Živý betlém“. Bohužel byly obě akce zrušeny. Zúčastnili jsme se „Mikulášské hry“ na náměstí a povedlo se nám správně vyluštit tajenku. Společně s knihovnou jsme se podíleli na přípravě vánočního tvoření a vyrobili si hezké přáníčko. Také jsme psali dopis Ježíškovi a dočkali jsme se krásných odpovědí. Rádi si hrajeme, vyrábíme, stavíme si a povídáme.

Všem přejeme hezké prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 hodně zdraví a štěstí!

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Aktuality z družiny

Ve školní družině chodíme pravidelně ven, procvičujeme si učivo formou didaktických her. Tvoříme podzimní obrázky, stavíme ze stavebnic a hrajeme stolní hry. Společně jsme si přečetli knihu „Pohádky z korálků“. Také jsme byli na návštěvě v knihovně a hledali ukryté přísloví. Přijelo k nám dětské divadlo s pohádkou „Princezna na hrášku“. Představení se všem moc líbilo.

Petra Komžáková – vychovatelka

Zápis do ŠD

Zápis do školní družiny na školní rok 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021 v ZŠ v Komenského ulici, v době od 7.30 do 9.30. Od čtvrtka 2. září je družina v běžném provozu. Do ŠD se přijímají přednostně žáci 1. a 2. třídy zaměstnaných rodičů a dojíždějící žáci. Žáci z vyšších tříd I. stupně ZŠ se přijímají do naplnění kapacity ŠD.

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD