Dobrý den! V hrátkách vám posílám kreslení ve čtvercové síti a obrázkovou pohádku. Také si můžete zopakovat, co víte o našich smyslech a vybarvit podle tvarů šaška Vaška. Všem přeji hezký den!

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Čtvercová síť Obrázková pohádka Smysly Šašek Vašek