Dobrý den! V dnešních hrátkách spojte domácí zvířata s jejich mláďaty, správně je pojmenujte a vybarvěte. Starší školáci se pokusí zakreslit ručičky hodin podle zadaného času. Prvňáčci si mohou vypočítat pyramidy a všichni barevně kroužkujte skupiny souhlásek. Všem přeji hezký víkend!

Domácí zvířata Hodiny Kroužkování Pyramidy