V pondělí 31.10. uspořádali žáci deváté třídy pro své spolužáky Halloweenský den. Na školní zahradě připravili několik stanovišť plných strašidelných úkolů. Žáci ostatních tříd je postupně procházeli a za jejich splnění je čekala sladká odměna. Počasí přálo, a tak si celá škola užila příjemné dopoledne.