Školní družina Vám přeje hezké a klidné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2024!