Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhne zápis do mateřské školy pro školní rok 2021- 2022 bez osobní přítomnosti rodičů i dětí ve školce. Zápis se uskuteční ve dnech 2. 5. 2021 až 16. 5. 2021.
Povinnost plnit docházku předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly věku pěti let do 31. 8. 2021. Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na webových stránkách školy.
Dokumenty potřebné k zápisu lze:
1. Vytisknout z odkazu pod textem
2. Nalézt v boxu u vchodu do mateřské školy.
K vyplněným tiskopisům přiložte kopii rodného listu dítěte, (na evidenčním listu musí být potvrzení od lékaře).
Všechny vyplněné a podepsané formuláře doručíte, do poštovní schránky v mateřské školce v době od 2. 5. 2021 do 15. 5. 2021.
Výsledky přijímacího řízení Vám oznámíme telefonicky nejpozději do 1. 6. 2021.
Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte nás na čísle 775 867 983 nebo na e-mailové adrese: skolka@zshorniplana.cz.

odkaz na dokumenty k vytisknutí: