6.11.202019 –  krmení lesní zvěře v oboře na Dobré Vodě

9.11.2019 – vystoupení dětí na sv. Martina kostel na Dobré Vodě – začátek od 16:00 hodin

Vystoupení dětí v Domově důchodců

Vystoupení dětí v pečovatelském domě v Horní Plané, spojené se společnou výrobou vánočních svícnů

18.11.2019 – II. pokračování projektu MAP ,, Země, voda, vzduch ,,

20.11.2019 – divadelní představení ,, Zvoneček ,, – ,, Vánoční pohádka ,, bude hrazeno ze záloh na akce

21.11.2019 – Zamykání zahrady

28.11.2019 – Vánoční dílna pro děti a rodiče