4.9. 2019 – Zahajovací schůzka pro všechny rodiče dětí z MŠ, zahájení v 15:30 hodin v budově MŠ

17.9.2019 – Přijede divadlo do MŠ, Pohádka ,, O Koblížkovi ,, – hrazeno bude ze záloh na akce

18.9.2019 – Slavnostní otevření nového lesního environmentálního hřiště od 15:00 hodin

23.9.2019 – Zahájení programu ,, Pojízdná laboratoř,, – Země, voda, vzduch – ( děti ze třídy MOTÝLKŮ )