Ve spolupráci s Vojenskými lesy Horní Planá proběhl i letos podzimní úklid lesů kolem Horní Plané a Olšiny. Žáci 2. stupně celé páteční dopoledne věnovali sběru odpadků na lesních a turistických cestách a v lesních porostech. Potřebné ochranné pomůcky a odpadové pytle zajistily VLS a zvláštní poděkování patří paní Heřmánkové za celou organizaci zdařilé akce.

Ivo Černý