Školní družina spolupořádala tradiční vánoční tvoření s Městskou knihovnou. Letos jsme si vyrobili malý svícen a papírového anděla. Čekání na Ježíška si krátíme poslechem vánočních písniček, složili jsme si malý betlém a vytvořili vánoční přání. Také jsme využili sněhovou nadílku a stavěli sněhuláky.

Přejeme Vám hezké prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2023!

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD