Předvánoční týden děti po třídách navštívily oboru pana Václava Bürgera.Poslechly si povídání o jelenech, srnách a daňcích, kteří zde žijí. Zahrnuly pana Bürgera dotazy, na které trpělivě odpovídal. Přinesly zvířatům kaštany, jablka, suché pečivo. Viděly jeleny pěkně zblízka.

V dalších dnech vyrobily společný školní řetěz, běžely ke stromečku, zpívaly společně koledy, vyráběly přáníčka,….. Na závěr týdne společně poseděly u cukroví, čaje, vyprávění, koled a pohádek.

Lenka Jandová

Foto zde