V úterý 25. února 2020 se uskutečnila pro žáky šesté třídy beseda o kyberšikaně. Nejdříve se všichni vzájemně představili, domluvili společná pravidla a seznámili se s náplní akce. Do problematiky pronikaly děti pomocí her, úkolů a debatování. Zjistily, jak jsou mobilní telefon, internet a s tím spojené další věci, nebezpečné. Nejvíce je překvapilo, jak snadno se může někdo vydávat za někoho jiného, uvědomily si, kolik z nich o sobě může prozradit zcela soukromé a osobní věci. Myslím si, že všichni si z této akce odnesly nějaké ponaučení. To také bylo hlavním cílem tohoto programu.

H. Bürgerová