Žáci 4. třídy se seznámili se životem a prací včel. Spolu s paní Mikešovou si prohlédli, co všechno umí včela vyrobit a jak se včelař o své včely stará během celého roku. Společně jsme vytvořili knížku o včele a společnými silami ,,postavili“ model včelího úlu. Velký dík patří i paním asistentkám R. Mrázkové a A. Ondříkové za pomoc a organizaci a paní Mikešové za poutavé povídání a spoustu rekvizit.

M. Šeligová

fogogalerie zde