Mateřská škola bude uzavřena
od 11. 7. 2022 do 5. 8. 2022.
V týdnu od 11. 7. 2022 do 15. 7. 2022
bude pro zájemce zajištěna možnost
umístění dětí do MŠ Černá v Pošumaví.
V případě vážného zájmu se hlaste co
nejdříve u vedoucí učitelky