PROVOZNÍ OPATŘENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z DOPORUČENÍ MŠMT VZHLEDEM KE  COVID – 19,
PRO  ŠK. ROK 2020 –2021

 

  1. Do budovy MŠ smí s dítětem pouze jedna dospělá osoba, která musí mít ochranu úst a nosu (rouška). U vstupu musí použít dezinfekci na ruce a v budově se zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou.
  2. Předejte dítě učitelce a odejděte z budovy školy
  3. Děti odhlašujte telefonicky nejpozději do 7.30 hod..
  4. Všechny děti musí být v MŠ do 8.15 hod.. Po té se MŠ uzamyká.
  5. Z hygienických důvodů si děti do MŠ nesmí nosit žádné hračky.
  6. Pokud dítě jeví známky nachlazení (rýma, kašel), nesmí do kolektivu.
  7. Pokud doprovod dítěte jeví známky nemoci COVID-19 nesmí vstoupit do budovy MŠ.
  8. Pokud je dítě nemocné, musí po ukončení nemoci přinést potvrzení od lékaře.
  9. Dostane-li se rodina do kontaktu s COVID-19 a je jí nařízena karanténa, je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost nahlásit v MŠ.
  10. Pokud dítě bude prokazovat známky nemoci během dne, bude MŠ zákonného zástupce kontaktovat a ten je povinen si dítě neprodleně vyzvednout.

 

Společně to zvládneme!

Pozn. Pokud nebude rodič stanovená pravidla respektovat, bude vstup pro rodiče zakázán!