Středověk pomalu dospíval ke svému konci. Lidstvo čekaly velké věci. Někteří lidé byli až neuvěřitelně pilní. Vyznali se v řemeslech a ve vědách, malovali obrazy, tesali sochy. A aby měli všechnu tu nádheru kam uložit, stavěli prostorné domy a přepychové paláce.

  1. 9. jsme my páťáci navštívili Český Krumlov, kde nás provázel průvodce. Seznámili jsme se se zajímavými stavbami s typicky renesančními prvky – jako je např. zdobení domů – sgrafito, spojení dvou sousedních domů – prampouch, kamenické značky, zdobená okna a plno zajímavých věcí. A abychom nezůstali pouze u výkladu, po návratu do školy jsme se pustili do projektu RENESANCE NAŠÍM POHLEDEM. Ve skupinách jsme si navrhli svůj renesanční dům, sgrafita, postavičky v dobovém oblečení a plno jiných doplňků. Také jsme si každý vyrobili svůj renesanční dům.

Žáci 5.třídy spolu s tř.uč. H.Škáchovou