Vážení rodiče,

ve čtvrtek 22. 2. 2024 od 15:30 hodin zveme  do mateřské školy zákonné zástupce předškolních dětí na společnou schůzku před zápisem do 1. ročníku ZŠ.

Našimi hosty budou

  • Jiřina Smetanová – učitelka ZŠ
  • Martina Lietavcová – speciální pedagog
  • Romana Kupčáková – výchovný poradce

Program

  • Co všechno můžete udělat pro úspěšný start dítěte v základní škole – výměna zkušeností, názory odborníků, dotazy rodičů
  • Informace ohledně odkladů školní docházky, popřípadě předčasného nástupu do základní školy
  • Informace k plaveckému výcviku
  • Informace k programu Nanečisto