S přechodem na druhý stupeň základní školy se musejí šesťáci vyrovnávat i získáváním informací a četbou beletrie. Z některých z nich se po návštěvě Městské knihovny v Horní Plané stanou jistě pravidelní čtenáři, kteří naleznou v knihách nejen poučení, ale i zábavu. Za seznámení s historií a službami místní knihovny děkujeme paní Šárové.

Ivo Černý