Vážení rodiče,

v úterý 5. 9. 2023 se koná úvodní společná třídní schůzka.
Zahájení schůzek v jednotlivých třídách je v 16:30 hodin

Program
• informace k organizaci školního roku
• seznámení se specifiky jednotlivých tříd
• stravování
• kontrola dat pro školní matriku (telefon na zákon. zástupce, datum narození…)
• seznámení se školním řádem
• omlouvání předškoláků
• různé