Tato celostátní úklidová akce má již několikaletou tradici, ke které se letos připojila i naše škola.

Jejím cílem je vyčistit po zimě okolí svého bydliště, pracoviště nebo vybraných míst od odpadků, které v nich zanechali neukáznění lidé.

Pod organizačním vedením paní učitelky Kášové, která zajistila odpadové pytle, ochranné pomůcky i následný svoz se vypravili třídní učitelé se svými třídami do ulic Horní Plané a blízkého okolí s cílem zlepšit prostředí, ve kterém žijeme my všichni.

Všechny děti se do sběru zapojily velmi aktivně a starými papíry, plasty, pneumatikami, lahvemi, plechovkami, kovovými předměty a dalším komunálním odpadem brzy zaplnily desítky pytlů. Mnohé z nich si také uvědomily, jak zbytečné je odhazovat tento odpad kolem sebe zvláště v době, kdy máme v každé obci připravené kontejnery na tříděný odpad.

Odměnou pro všechny bylo opékání špekáčků před budovou školy, které po náročném dopoledni přišly všem k chuti.

Ivo Černý