Děti ze školní družiny navštívily místní knihovnu, kde si pro ně připravila paní Dita Šárová velikonoční hru. Po celé knihovně bylo rozmístěno 16 otázek a děti hledaly správnou odpověď a zapisovaly odpovídající písmenka do tajenky. Tématem byly Velikonoce, velikonoční symboly a tradice. Na závěr každého čekala sladká odměna. Velice děkujeme za příjemně strávené chvíle v knihovně a za přípravu celé akce!                                                    Petra Komžáková – vychovatelka ŠD