Vážení rodiče, v úterý 6. 9. 2022 se koná úvodní společná třídní  schůzka.

Zahájení schůzek v jednotlivých třídách je v 16:30 hodin

Program

  • informace k organizaci školního roku
  • seznámení se specifiky jednotlivých tříd
  • stravování
  • kontrola dat pro školní matriku (telefon na zákon. zástupce, datum narození…)
  • seznámení se školním řádem
  • omlouvání předškoláků
  • různé