V pátek 31. 3. 2023 se naše MŠ společně se žáky ZŠ zapojí do akce UKLIĎME ČESKO. Na tento den oblečte děti do sportovního oblečení dle počasí. Děti si na tento den donesou ešus nebo plastovou misku (oběd v přírodě). K obědu budou párky+ pečivo a buřtguláš. Podrobné informace u třídních učitelek každé třídy.