Vážení rodiče,
dne 18. 4. 2023 se uskuteční v budově školy v Komenského ulici v době od 15:00 do 17:00 zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Zápis se týká dětí narozených v období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dětí, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy