V pondělí 20. září se třída 7. A vypravila vlakem k rybníku Olšina. Zde žáci společně s lesní pedagožkou Růženou Heřmánkovou absolvovali výukový program zaměřený na vodu a její okolí. Cestou od vlakové zastávky jsme si prohlédli stálou expozici v rybářské baště i návštěvnické středisko. Pak už nás čekala samotná stezka kolem rybníka, kde jsme sledovali jednotlivé biotopy. V rámci přírodopisu momentálně probíráme obratlovce kolem vody, takže žáci pojmenovávali živočichy na rozdaných kartičkách a snažili se je umístit do správného prostředí okolo rybníka. Zároveň jsme si zopakovali rostliny i bezobratlé živočichy vyhledávající vlhká místa či přímo vodu samotnou. Během celé cesty vznikala spousta otázek, na které jsme postupně také našli odpovědi. Celý okruh jsme zvládli s minimálním zablácením a počasí nám také přálo.