Po loňském roce, kdy jsme byli rozdělení na A a B, jsme se letos opět spojili do jedné  třídy. Abychom se spolu opět sžili, vyrazili jsme hned 3.9.2021 na společný pěší výlet z Nového Údolí přes zaniklou obec Krásná Hora do Stožce. Po cestě jsme ve skupinkách plnili úkoly podle pracovních listů vypracovaných NP Šumava a dozvěděli se tak nové informace o historii a přírodě tohoto místa.  Počasí nám přálo a my jsme si těch 10 km chůze krásnou krajinou pěkně užili.

Žáci 9 třídy a R. Kupčáková