5.3.2020 – Vystoupení dětí ze třídy Motýlků v Domově důchodců / MDŽ / – 13:15 hodin ( zrušeno )

9.3. 2020 – Besídka pro maminky / MDŽ /  bude rozdělena do dvou časových intervalů. Žabičky od 16:00 hodin, Motýlci od 16:30 hodin.

12.3.2020 – Vystoupení dětí v Pečovatelském domě v Horní Plané / k MDŽ /

16.3.2020 – Vyšetření očí proběhne v budově MŠ  od 8:45 hodin. Poplatek odevzdejte p. Preňkové / 150,- Kč /

20.3.2020 – Navštíví starší děti kamarády ve školní družině ve 12:30 hodin. Odpoledne plné her a zábavy.

23.3.2020 – Modrý den v MŠ

Jaro v přírodě – branná vycházka v okolí MŠ s plněním úkolů z projektu ,, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky ,, datum bude upřesněn podle počasí.