Sportovní a volnočasové dopoledne bylo zároveň loučením žáků 6. třídy s klienty Domova důchodců v Horní Plané. Během letošního školního roku navštívili babičky a dědečky ve zdejším ,,důchoďáku“  celkem pětkrát a mnozí z nich navázali vzájemná přátelství. Naučili se vzájemné toleranci, ti starší rádi vyprávěli své životní příběhy a žáci získávali návyky chování ve vztahu k nim. Příští rok převezmou pomyslné žezlo spolupráce školy a domova důchodců jejich mladší spolužáci.

Mgr. Ivo Černý