Žáci 1. – 3. třídy se zúčastnili školního kola atletické olympiády. Soutěžili ve 4 disciplínách – krátký a dlouhý běh, hod míčkem, skok daleký. Všichni se snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku. První tři z každé třídy získali diplom a malou odměnu, ostatní si za snažení pochutnali na sladké odměně.

J. Smetanová