Poslední říjnový den uspořádala naše škola v rámci projektu Multikulturní svět kolem nás besedu pro žáky 2. stupně o činnosti neziskové organizace Člověk v tísni. Lektorka Adriana Černá představila činnost této organizace, která se zaměřuje na pomoc lidem po celém světě v těžkých životních situacích, vzniklých například následkem živelných pohrom. Seznámila žáky se smyslem takové pomoci, s možnostmi zapojení každého z nás a s oblastmi, v níž tato organizace působí.

Na závěr si žáci za pomoci mobilních aplikací mohli zasoutěžit ve svých znalostech forem humanitární pomoci a zvídavými otázkami se dozvědět ještě mnoho zajímavých informací o možnostech pomoci druhým lidem.

Foto zde : https://zshp19.rajce.idnes.cz/Clovek_v_tisni_2019/

Ivo Černý