V hodinách prvouky se učíme o přírodě na podzim, stromech, keřích a lesních plodech. Na toto jsme navázali společnou vycházkou do podzimní přírody, kde si žáci 1. a 2. třídy ověřili své znalosti, plnili zadané úkoly, zahráli si různé hry, poznávali stromy a sbírali listy a plody, které pak využili v hodinách PČ a VV na výrobu skřítků a obrázků z přírody. Navzájem si pomáhali a v prosluněném podzimním lese si takto připomenuli “ Den stromů.“