20. října je den, kdy si každoročně připomínáme Den stromů. V 7.A jsme se jali tento den zpracovat formou menšího projektu v rámci přírodopisu a výtvarné výchovy. Děti se rozdělily do čtyř skupinek a každá skupinka se nejdříve zamyslela a zapsala si formou brainstormingu, co vše se jim vybaví, když se řekne „strom“. Společně jsme si o všech nápadech popovídali a z naší diskuse vyplynula čtyři témata, která pak jednotlivé skupinky zpracovaly ve formě plakátu.

Naše témata byla:

Život stromu

Stromy jako místo pro život

Strom jako poklad pro člověka

Strom a jeho význam

 

Plakáty jsou vyvěšeny na nástěnce, aby si i ostatní žáci a učitelé mohli připomenout, jak jsou stromy významné.

Markéta Špaková a třída 7.A