Letošní Den Země jsme v pondělí 22. dubna pojali trochu netradičně. Vyzvali jsme ve spolupráci s ostatními vyučujícími žáky, aby se zamysleli nad planetou Zemí, ochranou přírody, odpady a dalšími ekologickými tématy. Poté si v hodinách mohli žáci vyrobit bublinu s heslem vyjadřujícím jejich postoj ke zmíněným tématům a k tomu, jak se k naší planetě chovat šetrněji. Bubliny s hesly se vyráběly na materiál určený k recyklaci – kartony ze starých krabic, obaly od potravin či již jednou využité čtvrtky. Některé třídy propojily toto téma i s dalšími předměty – někde s výtvarnou výchovou, jinde s anglickým jazykem. Objevily se nám tedy i nápisy v angličtině! Během přestávek se pak děti mohly se svými hesly přijít vyfotit do fotokoutku s plakátem našeho vysněného světa.

M. Košařová a M. Špaková