Den Země – VLS ČR, s. p. – divize Horní Planá ve spolupráci s KIC Horní Planá a Knihovnou Horní připravili pro žáky 1. – 5. třídy 5 stanovišť, na kterých se dozvěděli mnoho zajímavého, poučného, zahráli si a společně vyrobili obrázek. V průběhu celého dopoledne se u jednotlivých stanovišť vystřídali po třídách a plnili zadané úkoly. Škoda, že nám počasí nepřálo, protože děti mohly pracovat na některých úkolech i venku v městském parku. Děti si tento den užily a zároveň se i něco přiučily.

1. Důležité pro život na Zemi 2. O vodě v knihovně jako zdroji informací 3. Život kolem vody 4. Kde žijí 5. Ideální krajina