Vážení rodiče,

vláda České republiky omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se s účinností ode  dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Základní škola přechází na distanční výuku, všichni žáci jsou povinni se distanční výuky účastnit.

Žáci budou dostávat úkoly přes školní systém Bakaláři, do kterého se připojí pomocí přístupových hesel. Pro žáky 1. – 5. třídy mají přístupová hesla zákonní zástupci. Pro žáky 6. – 9. třídy mají přístupová hesla zákonní zástupci i žáci. Po přihlášení do systému sledujte oddíl Výuka a v něm Domácí úkoly. Vyučující budou každý den vkládat úkoly pro daný den a vyučovací hodinu.

V současné době pracujeme na zprovoznění jednotné komunikační platformy, kdy budou žáci z jedné třídy ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracovat v součinnosti s vyučujícím. O způsobu připojení Vás budeme informovat.

Školní jídelna zůstává v provozu. Kdo nebude mít zájem o stravování, musí si stravu odhlásit. Obědy se budou vydávat pro žáky 1. stupně v rozmezí 11:00 – 12:00, pro žáky 2. stupně v rozmezí 12:15 – 13:30. Podle aktuální situace budou časy výdeje průběžně upravovány. Sledujte stránky školy.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně školy