Vážení rodiče,

od 1. 1. 2023 pokračujeme v doučování žáků ze zdrojů Národního plánu obnovy financovaného Evropskou unií – Next Generation EU. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v určeném období po návratu k prezenční výuce. Výluka prezenční výuky v souvislosti s pandemií COVID-19 má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již ve školním roce 2021/2022 a na podzim stávajícího školního roku.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy