V rámci výuky chemie se i letošní osmé třídy vyrazily podívat, jak to vypadá a funguje v hornoplánské ČOVce. Po příchodu si žáci postupně prohlédli celý areál a u každé zastávky si poslechli povídání, co se zde dělá či děje. Během exkurze žáci průběžně pokládali i dotazy, které je k areálu napadaly. Celou exkurzi jsme zakončili malým opakováním a shrnutím, jak se i my, jednotlivci, máme chovat, aby provoz naší čistírny odpadních vod byl co nejméně problémový, zejména teď během vánočních svátků.

Velké poděkování patří panu Procházkovi, že nám exkurzi povolil, a panu Kletschkovi za to, že se oběma třídám věnoval a odpovídal i na záludné otázky.

M. Špaková